Nabídka:
Obecní úřad Moutnice - omezení úředních hodin

V souvislosti s usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření dojde k omezení úředních hodin

na pondělí a středu v maximálním rozsahu 5 hodin v daném dni.

 

Pondělí  8:00 – 10:00 hodin a 14:00 – 17:00 hodin

Středa    8:00 – 10:00 hodin a 14:00 – 17:00 hodin

 

Toto nařízení je platné od ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin.