Nabídka:
Platba odpadů

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za odpady je do 31.3.2021.

Po tomto datu již nebude uznaná sleva a bude účtován poplatek v plné výši 600,- Kč.

Děkujeme.