Nabídka:
Sběr železného šrotu

Sběr železného šrotu, který byl naplánován na sobotu 27.3.2021 se z důvodu pandemických

opatření nebude konat. O náhradním termínu vás  budeme informovat  v dostatečném předstihu.

Děkujeme za trpělivost a podporu.

Hasiči Moutnice