Nabídka:
PASPOINT - osobní asistence pro seniory

Nezisková organizace PASPOINT nabízí osobní asistenci pro seniory se sníženou hybností.  

Bližší informace u vedoucího služby na telefonním čísle 775 199 801 nebo na e-mailové adrese oas@paspoint.cz.

 

Osobní asistence je terénní sociální služba.  Na rozdíl od pečovatelské služby ji můžete využívat v časovém úseku, který vám vyhovuje, třeba i více hodin denně.  Osobní asistent vás také může doprovodit tam, kam potřebujete nebo s vámi jít jen na procházku ven. Může vám pomoci s umýváním, oblékáním,  přípravou jídla nebo zajištěním běžných potřeb a chodu domácnosti. Vše záleží na předchozí domluvě.

Služba osobní asistence je hrazená. Základní cena osobní asistence je 110,- Kč za hodinu. Při čerpání více hodin se cena snižuje.