Nabídka:
Zápis dětí do MŠ Moutnice

Zápis do mateřské školy proběhne elektronicky v termínu od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021.

Žádosti zašlou žadatelé buďto elektronicky:

možnost 1. datovou schránkou do datové schránky školy – yrhmfj2

možnost 2. scan žádosti s vlastnoručním podpisem na e-mail školy: zsmoutnice@centrum.cz )

nebo písemně v obálce na adresu školy Moutnice 113, 664 55 Moutnice.

 

Obsah žádosti:

Doručená žádost musí obsahovat tyto přílohy a splňovat tyto náležitosti:

 

  •           Žádost o přijetí s pravdivými údaji a podpisem zákonného zástupce, který bude určený pro komunikaci se školou.

 

  •           Potvrzení od lékaře o tom, že se dítě podrobilo všem očkováním

 

  •           Rodný list dítěte – prostá kopie nebo scan

 

  •           V případě speciálních vzdělávacích potřeb Potvrzení dětského lékaře a Pedagogicko-psychologické poradny, že se dítě může účastnit předškolního vzdělávání

 

Žádost bude zaevidována pod registračním číslem, které bude zákonnému zástupci dítěte sděleno

elektronicky na emailovou adresu nebo písemně na adresu pobytu.

 

Rodiče mladších dětí budou pozváni i s dítětem k individuální schůzce s vedením mateřské školy.

Tato schůzka se uskuteční v týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021.

Časy schůzek si budete moci rezervovat přes webový informační systém, který vám zašleme.

 

Veškeré informace a dokumenty k zápisu najdete na webu školy v aktualitách.

Žádost o přijetí ve formátu PDF ke stažení ZDE.

Kritéria ve formátu PDF ke stažení ZDE.