Nabídka:
Vedoucí pracovník komunitního centra, garant komunitní sociální práce - Židlochovice

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽIDLOCHOVICE

Masarykova 100, 677 01 Židlochovice

 

VYHLAŠUJE

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pozice

Vedoucí pracovník komunitního centra, garant komunitní sociální práce  

Pracoviště: Městský úřad Židlochovice

Úvazek : 1,0, smlouva na dobu určitou do 31.12.2022, s možností prodloužení na dobu neurčitou

Požadavky:

 • ukončené VŠ vzdělání v sociální oblasti /dle zák. o sociálních službách 108/2006 Sb./
 • praxe v oboru podmínkou
 • praxe ve vedoucí pozici min. 3 roky
 • zná a umí používat motivační metody
 • velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
 • uživatelská znalost práce s PC
 • morální bezúhonnost a zodpovědnost
 • komunikační dovednosti pro práci s lidmi v nepříznivých sociálních podmínkách
 • komunikační dovednost pro kontakt a navazování vztahů s veřejností
 • pozitivní přístup a kreativita
 • řidičský  průkaz sk. B podmínkou
 • nástup od 1.6.2021 nebo dohodou

 

Nabízíme zajímavé platové ohodnocení.

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 30.4.2021 :

- písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, personální oddělení ,Masarykova 100, 677 01 Židlochovice,

  obálku označte heslem  „Výběrové řízení – Vedoucí pracovník komunitního centra“

- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,

   místo trvalého pobytu, číslo OP, datum možného nástupu, datum a podpis

 

K přihlášce nutno doložit:

- strukturovaný profesní životopis,

- originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

  - do přihlášky uveďte souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji

     pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000Sb.

 

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové  řízení.

 

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Podrobné informace k vyhlášenému pracovnímu místu podá Mgr. Lenka Brázdová,

vedoucí pečovatelské služby, tel. 547 238 578.

 

V Židlochovicích dne 13.4.2021

 

                                                                                       Mgr. Ivana Kejřová

                                                                                 tajemnice MěÚ Židlochovice