Nabídka:
Informace z farnosti - změny v účasti na bohoslužbách

- nově již neplatí omezení počtu účastníků 10 % kapacity kostela, ale je možné využít kapacitu kostela tak,

  že účastníci mezi sebou dodrží rozestupy dva metry, s výjimkou členů jedné domácnosti.


- bohoslužby během pracovního týdne zůstávají vždy v 18:30 hodin, v sobotu v 18 hodin

  a v neděli v 7:30, 9:00 a 10:30 hodin


- je možné domlouvat si a uskutečnit křty a svatby