Nabídka:
Finanční pomoc pro Hodonínsko a Břeclavsko

V rámci víkendových bohoslužeb 26.6. – 27.6. 2021 se na tornádem postižené obce Hodonínska

a Břeclavska vybrala částka 111.946 Kč. Velké díky!

 

Za organizaci sbírky

 

PhDr. Mgr. René Strouhal, Ph. D., farář

Římskokatolická farnost Moutnice