Nabídka:
Knihovna Moutnice - poplatek z prodlení

Žádáme čtenáře, kteří mají dlouhodobě vypůjčené knihy z knihovny a čtenáře, kteří mají vypůjčené knihy

z výměnného fondu, aby je vrátili do 28. července. Za knihy vrácené do tohoto data nebude vybírán poplatek z prodlení.

V srpnu bude knihovna pro veřejnost uzavřena. Knihovnu pro veřejnost znovu otevíráme 1. září 2021.

Od 13. září budeme účtovat poplatky podle knihovního řádu, tedy 5 Kč za jednu knižní jednotku.

Poplatek narůstá o 5 Kč za každý nevrácený týden.

Děkujeme za pochopení.