Nabídka:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021. 

Volit se bude v zasedací místnosti obecního úřadu v pátek 8. října 2021 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 9. října 2021 v době od 8:00 do 14:00 hodin.