Nabídka:
Upozornění

Firma Agro MONET, a.s. Moutnice žádá občany, aby se nezdržovali v blízkosti stohů slámy.

Hrozí nebezpeční vážného úrazu. Jejich stabilita je narušena díky neznámým nenechavcům.