Nabídka:
Výbory a komise

Výbory a komise

Finanční výbor

předseda:   Ing. Václav Ostrovský


členové:     Bc. Barbora Hrdá, Mgr. Marcela Klatovská

 

Kontrolní výbor

předseda:   Mgr. Jan Kaplan


členové:      Ing. Jaromír Čermák, Ph.D., Josef Kopeček

 

Kulturní komise

předseda:   Lenka Dohnálková


členové:      Ing. Kateřina Springinsfeldová, Lenka Novotná, Martin Novotný, Petr Kohoutek, 

                   Michaela Kohoutková, Dagmar Janoušková, Josef Lengál

 

Komise pro životní prostředí

předseda:   Roman Formánek


členové:      Bc. Barbora Hrdá, Ing. Lucie Flajšingerová