Nabídka:
Kostel sv.Jiljí

Úvodní stránka > O obci > Pamětihodnosti > Kostel sv.Jiljí >

Moutnický farní kostel sv.Jiljí

Kostel svatého Jiljí je římskokatolický chrám, je to kulturní památka České republiky.

Poprvé je kostel připomínán v roce 1298. Jádro kostela je pozdně románské, zachovány jsou obvodové zdi lodi a část zdi presbytáře. Ve druhé polovině 14.století byl goticky upraven, sakristie byla zřejmě přistavěna v roce 1697. K výrazným úpravám došlo v roce 1867, kdy byl kostel rozšířen o kůr a část lodi. V roce 1901 byl celý kostel opraven a na vrcholku střechy vztyčen bleskovod.

Hlavní oltář byl zřízen roku 1887 mistrem Pacasem ze Židlochovic. Varhany jsou z roku 1867 od Eduarda Hányše z Mohelnice. V roce 1875 daroval brněnský krupař Martin Trnka jeden tisíc zlatých na nový zvon zasvěceńý sv. Martinovi, který lil brněnský zvonař pan Emil Weber. Další dva zvony se podařilo pořídit v roce 1877, které opět odlil pan Emil Weber. V roce 1901 se podařilo zakoupit i věžní hodiny.

U kostela se nachází hřbitov.