Nabídka:
2/2019 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů a kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 2/2015 o místní