Nabídka:
Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna - Den otevřených dveří

Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna zve zájemce na Den otevřených dveří,

který se koná dne 13.1.2020 od 13.00 hodin do 17.00 hodin.

Zájemci o studium si mohou prohlédnout školu, informovat se na možnosti studia a termíny přijímacího řízení.