Nabídka:
Pozvání na slavnostní bohoslužbu s udílením svátosti biřmování