Nabídka:
19.3.2020

1. Informace k rouškám. Vážení spoluobčané, vzhledem ke skutečnosti, že nám dodavatel roušek rozdělil dodávku na více částí, bude v první vlně roznos roušek v pátek (20.3.2020) odpoledne všem občanům nad 65 let. Další roznos bude v pondělí (23.3.2020) a ve středu (25.3.2020) vždy v odpoledních hodinách. Děkujeme za pochopení.

2. Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje. Hejtman Jihomoravského kraje nařizuje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen příslušnými vládními usneseními i za nouzového stavu (zejména prodejny potravin, pohonných hmot a paliv, hygienických prostředků, lékárny, výdejny zdravotnických prostředků, prodejny tiskovin a tabákových výrobků apod.), sociálních a zdravotnických zařízení, školských zařízení a pošt na území Jihomoravského kraje počínaje dnem 18. 3. 2020 od 18:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání. V případě nesplnění povinností stanovených tímto opatřením lze uložit pokutu dle ustanovení § 34 krizového zákona až do výše 20.000,- Kč. 

3. Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vás požádali o dodržování všech nařízení vlády a hejtmana. Používejte roušky, šátky, šály. Toto nařízení je platné pro všechny občany. Děkujeme.