Nabídka:
Mše svaté

1.) Mše svaté budou slouženy do 10.5.2020 za přítomnosti rodiny, která si zadala její úmysl.

     Od 11.5.2020 za přítomnosti do 100 osob.

      Do 7.6.2020 budou nedělní bohoslužby takto: soboty v 18:00 hodin

                                                                     neděle v 7:30 hodin, v 9:00 hodin a v 10:30 hodin

2.) Mariánské pobožnosti: v neděli 17.5., 24.5. a 31.5.2020 vždy v 18:30 hodin

3.) Svatá zpověď: před každou mší svatou a dále ve zpovědní dny (první pátky a první soboty)

4.) Křty a svatby: je možné domlouvat na mobilním čísle 602 589 195

5.) První svaté přijímání: přesouvá se na podzim, online výuka pokračuje

6.) Výuka náboženství: předmět spadá do kategorie nepovinných předmětů, do konce šk.roku se neotvírá

7.) Pastorační shromáždění: jsou zakázána