Nabídka:
Třídění odpadů od domu - informace

Do modré popelnice patří papír:

Do žluté popelnice patří plasty a nápojové kartony:

Sklo patří do zelených kontejnerů, které jsou na sběrných místech po obci:

Bioodpad patří do kompostérů.

Použitý olej můžete nosit do sběrného dvora, stejně jako kovy. Použitý olej odváží firma Trafin Oil.

Prezentace o třídění.