Nabídka:
Motivační program třídění odpadu

Motivační program třídění odpadu

 1. V Motivačním programu třídění odpadu jsou zavedeny tři stupně třídění odpadu. Jednotlivé stupně třídění odpadů určují kvalitu třídění a současně finanční zvýhodnění pro jednotlivé domácnosti.

 2. Jednotlivé stupně třídění jsou definovány jako množství tříděného odpadu (papír, plast) zapojené domácnosti do Motivačního programu třídění.

 3. Evidence tříděného odpadu je zajištěna na portále Svozové společnosti. Evidován je každý jednotlivý výsyp každého účastníka (domácnosti) přihlášeného do Motivačního programu třídění. Každá domácnost má vytvořen vlastní „účet výsypů“, kde je zaznamenán každý výsyp a současně je uvedeno aktuální množství vytříděného odpadu.

 4. Definice jednotlivých stupňů třídění:

 1. stupeň: třídění 0 – 5kg vytříděného papíru/plastu na osobu - domácnosti, které se do třídění vůbec nezapojily nebo vytřídí méně než 5kg papíru/plastu na osobu. Je zachována současná výše poplatku za svoz odpadu – 600,- Kč/osoba/rok dospělí, 350,- Kč/osoba/rok mladší 18ti let.
 2. stupeň: třídění 5kg – 10kg papíru/plastu na osobu - domácnosti, které se do třídění zapojily a třídí více než 5kg papíru/plastu na osobu. Těmto domácnostem bude poskytnuta sleva na každého člena domácnosti ve výši 7,5% za každou komoditu v tomto stupni třídění. V případě, že domácnost vytřídí za daný rok 5-10kg papíru i plastu na osobu, tak získá slevu 7,5% za papír i plast celkem tedy 15% slevy na poplatku.
 3. stupeň: třídění 10kg a více papíru/plastu na osobu - domácnosti, které se do třídění zapojily a třídí více než 10 kg a více papíru/plastu na osobu. Těmto domácnostem bude poskytnuta sleva na každého člena domácnosti ve výši 20% za každou komoditu v tomto stupni třídění. V případě, že domácnost vytřídí za daný rok více než 10kg papíru i plastu na osobu, tak získá slevu 20% za papír i plast celkem tedy 40% slevy na poplatku.
 4. Slevy na každého člena domácnosti lze kombinovat napříč jednotlivými stupni třídění. Např.: pokud domácnost netřídí papír, ale v třídění plastů dosáhne třetího stupně třídění, získá za třídění papíru 0% slevy a za třídění plastu 20% slevy na každého člena domácnosti.

 5. Pro první rok fungování motivačního programu tedy pro rok 2016 se bude vycházet z údajů pouze za poslední čtvrtletí roku 2015. V jednotlivých stupních třídění odpadů bude počítáno se čtvrtinovými hodnotami. Pro získání např. maximální slevy postačí vytřídit 2,5kg papíru a 2,5kg plastu na osobu.

 6. Nárok na slevu mají všichni poplatníci dle obecně závazné vyhlášky obce Moutnice o místních poplatcích, kteří nemají hlášený trvalý pobyt na obecním úřadě a kteří dodrží splatnost poplatku za popelnice dle této vyhlášky tj. do 31. 3. příslušného roku.

 7. Motivační program nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2016.

Tabulka slev za třídění odpadů