Nabídka:
Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2018

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce

vyřadili 522,22 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 12,66 MWh elektřiny,

899,68 litrů ropy, 48,36 m3 vody a 0,24 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů

o 2,33 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 10,03 tun.