Nabídka:
Sběrný dvůr - nebezpečný odpad

Oznamujeme občanům, že ve sběrném dvoře nebezpečný odpad nebereme.

Je přebírán pouze v den svozu nebezpečného odpadu!

 

Děkujeme za pochopení.