Nabídka:
Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 21.3.2020 v době od 13:00 do 14:15 hodin na sběrném dvoře.

Žádáme občany, aby nenaváželi odpad dříve!

Tekuté a sypké odpady budou odebírány v uzavřených obalech (plastových, kovových, papírových).

Dále se budou přebírat oleje, tuky, barvy, rozpouštědla, kyseliny, léky, baterie, zářivky, ledničky,

televizory, rádia, pračky, myčky, roboty, postřiky, pneumatiky apod.