Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům listopad 2019

Listopad 2019

 • Byla dokončena opravena křížku u drůbežárny.

 • Proběhlo tmelení spár na novém paketu včetně výsevu trávníku.

 • Odbor dopravy v Židlochovicích vydal společné územní a stavební řízení na Rozařín (nový chodník, přeložky sítí do země a rekonstrukce silnice). Spolu s tím probíhá příprava žádostí o dotaci na chodník s veřejným osvětlením k Místní akční skupině Slavkovské bojiště a dále na silnici se zelení na Ministerstvo pro místní rozvoj.

 • Proběhlo podzimní sečení potoka. Zároveň probíhá čištění Moutnického potoku ve směru na Těšany.

 • Byl instalován kamerový systém.

 • Byla vysázena první etapa aleje na Lízalce.

 • Byla podána žádost o dotaci na obnovu Lízalky ve výši 250.000Kč.

 • Proběhlo vítání občánků.

 • Probíhá územní řízení na veřejné osvětlení od kostela k orlovně. Zároveň byl dokončen rozpočet a bude probíhat poptávkové řízení na zhotovitele.

 • Připravují se nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích díky změně legislativy. U poplatků ze psů se plánuje zvýšení poplatku ze 100 Kč na 200 Kč.

 • Dále probíhají jednání ohledně možné výstavby ledové haly. S tím souvisí plánované zasíťovávání pozemků. Také se řeší dopravní obslužnost nových lokalit. S tím jsou spojena i jednání ohledně připojení na elektriku.

 • Připravuje se rozpočet na příští rok.

 • Nadále se pracuje na finalizaci připomínek ohledně změny územního plánu.

 • Naše žádost o dotaci na chodníky podél průtahu byla konečně příslušným dotačním úřadem zkontrolována, veškeré připomínky byly vypořádány a dotace byla doporučena k proplacení v plné výši.

 • Připravuje se výsadba krokusů v prostoru okružní křižovatky.

 • Dále bude dokončena výsadba stromů na vjezdu do Moutnic od Brna.

 • V příštím týdnu budou posunuty ploty podél potoka k orlovně. Finalizuje se projekt na nový chodník, který by se měl realizovat na jaře příštího roku.

 • Byla objednána projektová dokumentace na zeleň v prostoru kolem hřiště, kolem kostela, naproti hasičky a za Šulcákem.

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek