Obec Moutnice
Obec Moutnice

Tísňové linky IZS

Integrovaný záchranný systém (IZS)

112 - jednotné evropské číslo tísňového volání

 

150 - národní tísňová linka Hasičského záchranného sboru České republiky

155 - národní tísňová linka zdravotnické záchranné služby

158 - národní tísňová linka Policie České republiky

 

1210 - národní tísňová linka Horské služby ČR

 

Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém  vazeb, pravidel  spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události. Tak aby stručně řečeno „nikdo nebyl opomenut, kdo pomoci může a vzájemně si nikdo z nich nepřekážel.“

Základní složky IZS: 

  • Hasičský záchranný sbor České republiky,
  • Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
  • poskytovatelé zdravotnické záchranné služby,
  • Policie České republiky.


Ostatní složky IZS:

  • Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
  • Obecní policie
  • Orgány ochrany veřejného zdraví,
  • Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
  • Zařízení civilní ochrany,
  • Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.


Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem  a páteří integrovaného záchranného systému. V praxi to mj. znamená, že pokud zasahuje více složek IZS, na místě většinou velí příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, který řídí součinnost složek a koordinuje záchranné a likvidační práce. Operační a informační středisko IZS (je jím operační a informační středisko  HZS ČR) povolává a nasazuje  potřebné síly a prostředky  jednotlivých složek IZS v konkrétních lokalitách. Na strategické úrovni je pak integrovaný záchranný systém koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva vnitra.

Dle zákona o integrovaném záchranném systému velitel zásahu má při provádění záchranných a likvidačních prací rozsáhlé pravomoci. Může mj. zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu, nařídit evakuaci osob nebo stanovit jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí, velitel zásahu je rovněž ze zákona oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. Firmy a občané mají ze zákona povinnost tuto žádost o pomoc při řešení mimořádné události vyslyšet.

Práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických  osob při mimořádných událostech stanoví  zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v §23-25.

Proč integrovaný záchranný systém  vznikl?
Integrovaný záchranný systém vymezuje  zákon č. 239/2000 Sb. Jeho základy však byly položeny již v roce 1993. Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod, atd.). Vždy, když bylo nutné spolupracovat při řešení větší události, vždy byl zájem spolupracovat a využívat to, s kým se spolupracuje, pro dosažení rychlé a účinné záchrany nebo likvidace mimořádné události. Spolupráce na místě zásahu uvedených složek v nějaké formě existovala vždy. Avšak odlišná pracovní náplň i pravomoci jednotlivých složek zakládaly a zakládají nutnost určité koordinace postupů.

 

 

 

 


Policie Židlochovice

Obvodní oddělení Policie ČR Židlochovice

Obvodní oddělení Židlochovice

Masarykova 102
667 01  Židlochovice

tel.: 974 626 760

fax: 974 626 768

e-mail: bo.oop.zidlochovice.podatelna@pcr.cz

Vedoucí: npor. Bc. Libor Dofek

 

Územní působnost:
Blučina, Hrušovany u Brna, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, Nosislav, Přísnotice, Sokolnice, Telnice, Těšany, Újezd u Brna, Unkovice, Vojkovice, Žabčice, Žatčany, Židlochovice


Pohotovost

Lékařská služba první pomoci (LSPP)

Lékařská pohotovost :

 

Dospělí  - Úrazová nemocnice v Brně                  telefon 545 538 538, 545 538 426
Ponávka 6   www: www.unbr.cz
Brno   kontakt:  
662 50   otevírací doba: Po-Pá: 15,30 - 07,00 hod. 
So-Ne a svátky - nepřetržitě

 

Děti - FN Brno Dětská nemocnice                         telefon 532 234 935, 545 210 658
Černopolní 9   www: www.fnbrno.cz
Brno   kontakt:  
625 00   otevírací doba Po-Pá: 15,30 - 07,00 hod. 
So-Ne a svátky - nepřetržitě
 

 

LSPP Hustopeče v areálu městské nemocnice                  telefon 519 407 310
Hustopeče   kontakt:  
    otevírací doba: Po-Pá: 15,30 - 07,00 hod. 
So-Ne a svátky - nepřetržitě

 

Centrum dětských zdrav. služeb                  telefon 542 216 511
Žerotínovo nám. 4/6, Brno   kontakt:  
    otevírací doba: Po-Pá: 16,00 - 07,00 hod. 
So-Ne a svátky - nepřetržitě

 

Bakešova chirurgická nemocnice                 telefon 543 428 211
Žlutý kopec, Brno   kontakt:  
    otevírací doba: nepřetržitě

 

Zubní pohotovost nemocnice U svaté Anny                telefon 543 183 459
Pekařská, Brno   kontakt:  
    otevírací doba: Po-Pá: 19,00 - 07,00 hod. 
So-Ne a svátky - nepřetržitě

 

Lékárna                telefon 545 424 811
Koliště 47, Brno   kontakt:  
    otevírací doba: nepřetržitě

 

Lékárna                telefon 542 212 110
Kobližná 7, Brno   kontakt:  
    otevírací doba: nepřetržitěObčané bez možnosti vlastní přepravy – náhlý stav 

LSPP Hustopeče – 519 407 310


Poruchy

Poruchy - telefonní čísla, kde je non stop služba 24 hodin denně

plyn - 1239

elektřina - 800 225 577

voda - 543 212 537

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek