Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace ohlašovny

Informace o doručování písemností osobám s adresou ohlašovny
Moutnice 277, 664 55 Moutnice

Obecní úřad Moutnice upozorňuje občany, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu ohlašovny Moutnice 277, 664 55 Moutnice, se ukládají na OÚ Moutnice, Moutnice 277. Občan s touto adresou má možnost dotazem zjistit, zda pro něho byla doručovatelem zanechána výzva, a to v úředních hodinách úřadu – PO a ST, v době od 8.00 hodin do 17.00 hodin, může také využít e-mailové adresy podatelna@oumoutnice.cz.

V této souvislosti upozorňujeme, že OÚ Moutnice umožňuje v souladu s výše uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoliv již zásilky samotné. OÚ Moutnice není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou ohlašovny Moutnice 277, 664 55 Moutnice, jsou ukládány u pobočky Pošta Partner, Moutnice 297, 664 55 Moutnice.

Dále upozorňujeme, že podle platné legislativy nevyplývá ohlašovnám povinnost aktivně informovat občany s adresou ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.

V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění „odnosu“ nebo „dosílky“ na poště, zřízení P.O. BOXu na poště, zřízení datové schránky, nahlášení doručovací adresy na ohlašovně).

Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek