Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům červen, červenec 2018

červen-červenec 2018

 • Probíhající práce na stavbě II/380 Moutnice – průtah:

  • dokončují se práce na jednotlivých etapách,

  • v týdnu od 30. 7. do 4. 8. by měly být položeny zbývající vrstvy asfaltu,

  • pokračuje výsadba zeleně,

  • v plném proudu jsou práce na chodnících IV. etapy,

  • pracuje se na napojení vjezdů a vchodů I.-III. etapy,

  • začínají práce na trvalém dopravním značení,

  • dodlažďují se autobusové zálivy a parkovací stání,

 • Začátkem srpna by se měla opravovat objízdná trasa kolem čistírny odpadních vod. Místní komunikace by měla být uvedena do původního stavu.

 • Byla dokončena oprava márnice.

 • Byla instalována nová brána u hřbitova.

 • Jihomoravský kraj schválil obci dotaci 60.000Kč na pořádání podzimních slavností.

 • Skrze Region Cezava obec získala cca 130.000Kč na autobusové přístřešky.

 • Řízením školy byla pověřena stávající ředitelka Základní a mateřské školy Moutnice paní Mgr. Marie Marešová a to do 30. 6. 2019.

 • Pracuje se na grafickém návrhu publikace k výročí 720 let od první písemné zmínky o Moutnicích.

 • Probíhají práce na změně územního plánu.

 • Byla dokončena nová čerpací stanice na Vírském oblastním vodovodu. Je umístěna na koci Šulcova kopce. Spolu s tím byla odstraněna původní měřící stanice při ústí na Šulcův kopec.

 • Probíhají jednání ohledně zastavění Šulcova kopce.

 • Obec se zúčastnila soutěže Vesnice roku 2018. V rámci soutěže jsme získali 3. místo za Boží milosti – tradiční pokrm Jihomoravského kraje a mimořádné ocenění za expozici věnovanou 311. bombardovací peruti.

 • Proběhla oprava střechy na přístavku ve dvoře mateřské školy.

 • Byla objednána nová trampolína na víceúčelové hřiště.

 • Ke konci července končí smlouva se společností Eltodo na spravování sítě veřejného osvětlení. Od začátku srpna si budeme spravovat veřejné osvětlení sami.

 • Byla schválena nová veřejnoprávní smlouva s městem Židlochovice na výkon agendy přestupků. Od začátku příštího roku dochází ke změně sazby za jednotlivý přestupek, a to z 760Kč na 1500Kč za každý přestupek.

 • Obec schválila smlouvu ohledně společných nákupu energií na příští rok. Budeme tak spolu s 250 městy, obcemi a příspěvkovými organizacemi soutěžit ceny plynu a elektrické energie.

 • Obec schválila podání žádosti na dotace na chodníky při průtahu, a to k Místní akční skupině Slavkovské bojiště.

 • Obec řeší se zhotovitelem průtahu postupně odstraňování chyb a nedodělků, včetně reklamací. V tuto chvíli se jedná o seznam cca 4 x A4 věcí, které nejsou v pořádku. Poprosím tedy majitele přilehlých nemovitostí o shovívavost a strpení. Na řadu nesrovnalostí upozorňujeme spolu s technickým dozorem stavby. Nebojte se však nás upozorňovat na chyby, je možné, že jsme něco přehlédli. Bylo by dobré, aby vše bylo odstraněno ještě před předáním díla.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek