Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům říjen 2016

Říjen 2016

 • Postupně jsou odstraňovány nedodělky na budově obecního úřadu a mateřské školy.

 • Dokončuje se oprava silnice směrem na Velké Němčice. Veškeré povrchy již byly dokončeny, v tuto chvíli se dokončuje čištění příkopů a chystá se zpevnění krajnic. Koncem října by mělo být nainstalováno dopravní značení a silnice by měla být otevřena pro všechny auta do 3,5tuny. Na této silnici tedy bude nově omezena kamionová doprava. Až bude silnice otevřena, tak se nelekněte, že není hotová. Na rekonstruované silnici je několik úseků s různými konstrukčními vrstvami i různými povrchy. Kromě klasického živičného povrchu (asfaltového koberce) je na některých úsecích použita i technologie prolívaného štěrku asfaltem. Tento povrch se v současnosti jeví jako štěrková cesta, ale postupem času by se měl štěrk zajezdit a povrchy by neměly být diametrálně odlišné. Správa a údržba silnic si zde testuje různé technologie, které by v budoucnu využila na podobných komunikacích.

 • Byla podána žádost o vydání stavebního povolení na průtah – respektive na objekty stavby zajišťované obcí. Žádost o vydání stavebního povolení na část, kterou zajišťuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, bude podána v nejbližších dnech.  V této souvislosti byla schválena smlouva o právu provést stavbu krajské komunikace na obecních pozemcích a byla podána stejná žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu obecních objektů na krajských pozemcích. Jedná se zejména o parkovací stání, chodníky a přeložky sítí. Po dokončení stavby se bude muset vše dořešit majetkoprávně.

 • Spolu s žádostí o povolení průtahu se dořešují veškeré smlouvy o výkupu pozemků a smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Drtivá většina smluv již byla uzavřena. Zbývá uzavřít ještě několik smluv o právu provést stavbu.

 • Spolu s přípravou průtahu se obec připravuje podat žádosti o dotace na chodníky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, případně přes Místní akční skupinu Slavkovské bojiště.

 • Na jednání zastupitelstva obce Moutnice byla schválena smlouva se Správou a údržbou silnic JMK o spolupráci při průtahu a při výběrovém řízení. Ve smlouvě je stanoveno, že rekonstrukce silnice bude realizována v letech 2017-2018. V podmínkách dotačního titulu IROP, ze kterého má být stavba částečně financována, je stanoveno, že I. Etapa výzev, kam se nám podařilo přeřadit průtah skrz Moutnice, by měla být hotová do konce srpna 2018. Znamená to, že pokud se nestane nic mimořádného, je pravděpodobné, že se v příštím roce zahájí realizace průtahu. Ve II. Etapě výzev, kam jsme byli ještě nedávno zařazeni, již bude probíhat selekce. U první etapy budou podpořeny všechny navrhované stavby.

 • Na zastupitelstvu se řešily i obecní pozemky uvnitř obce, které jsou dlouhodobě užívány (oploceny) soukromými uživateli, ale neexistuje k nim žádná nájemní či jiná smlouva. Tito majitelé budou v blízké době osloveni, zda si chtějí pozemky od obce odkoupit.

 • Nové dětské hřiště v mateřské škole se začne realizovat od 10. respektive 17. října a výstavba potrvá přibližně týden. V současnosti probíhá navážení nového písku do pískoviště.

 • Proběhlo napojení orlovny na optický kabel. Chodníky a zelené plochy byly uvedeny do původního stavu.

 • Ve školce byly instalovány nové VOIPové telefony, které během následujícího týdne budou svedeny do společné nově budované ústředny v budově obecního úřadu.

 • V mateřské škole se připravuje zprovoznění vstupu skrze čipový systém.

 • Byl vydán regulační plán v lokalitě Z5 (Šulcák). Vlastníci byli svolání na obecní úřad a byl s nimi řešen další postup.

 • S tím souvisí i žádost Vírského oblastního vodovodu, který v dané lokalitě chce uložit do země ovládací kabel k nově budované regulační stanici, která vznikne na konci celé lokality. Obec usiluje o koordinaci s případnou zástavbou.

 • Začíná se připravovat další obecní kalendář s historickou tématikou.

 • Dále se připravují přeložky elektrického vedení vedle nového obecního úřadu, školy a hřiště.

 • Připravuje se přivedení kabelu veřejného osvětlení ke smrku v parku u hasičky, kde by mělo v průběhu adventu proběhnout ve spolupráci se školou rozsvěcení vánočního stromu.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek