Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům srpen 2019

Srpen 2019

 • Na víceúčelovém hřišti proběhla výměna basketbalových odrazových desek.

 • Byla objednána údržba víceúčelového hřiště. Proběhne během září. Stávající umělý trávník bude vyčištěna a následně do něj dosypán křemičitý písek.

 • Kotelna v budově základní školy byla dokončena.

 • Dotace na chodníky podél průtahu ve výši 2,5 mil. Kč byla schválena. Následně jsem podali žádost o platbu v plné výši.

 • Dotace ke Státnímu fondu životního prostředí na další kontejnery k multikáře, štěpkovač a velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad nebyla schválena. V tuto chvíli jednáme s administrátorem žádosti o možnosti podat žádost znovu do výzvy, která bude v srpnu tohoto roku vyhlášena.

 • Nová paní ředitelka Milena Emmerová byla uvedena do své funkce, zároveň se řeší příprava nového školního roku.

 • Rada se zabývala nabídkami na studii pro dům s pečovatelskou službou. Následně ještě nechala rada posoudit reference jednotlivých nabídek od dalšího architekta.

 • Byla prodloužena kabelové televize v ulici Zelničky.

 • Byla objednána oprava parketu, která proběhne v polovině září.

 • S pořizovatelem územního plánu se řešili jednotlivá stanoviska dotčených orgánů státní správy. Připravuje se veřejné projednání, které proběhne na podzim tohoto roku. Spolu s tím se chystá změna regulačního plánu. Obě změny by měly proběhnout současně.

 • Je hotová dokumentace na prodloužení sítí a komunikaci na Šulcův kopec. V tuto chvíli se začnou vyřizovat jednotlivé vyjadřovačky k tomuto projektu.

 • Probíhá finalizace pasportu místních komunikací.

 • Byla podepsaná mandátní smlouva ohledně získání dotací na silnice v Rozaříně a případně i na Šulcáku.

 • Po dohodě se stavebním úřadem v Sokolnicích jsme vzali zpět žádost o vydání územního rozhodnutí na rekonstrukci silnice v Rozaříně spolu s chodníkem a přeložkami sítí. Bude podána přímo žádost o společní územní a stavební řízení na odbor dopravy do Židlochovic.

 • Společnosti E-on byla doplacena platba na přemístění trafostanice od obchodu do ulice ke kostelu. Veškerá povolení jsou E-onu vydána. V tuto chvíli se bude soutěžit zhotovitel stavby a následně dojde k realizaci.  V této souvislosti bude v srpnu podána žádost o vydání územního rozhodnutí na přeložku doprovodných sítí (veřejné osvětlení, místní rozhlas a telekomunikace). Obec v průběhu července uzavřela s Povodí Moravy smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, která nám k tomuto projektu ještě chyběla.

 • Na Povodí Moravy byla podána konkrétní nabídka na sečení potoku na další dva roky. Zároveň s touto organizací jednáme ohledně opravy stavidla Na Rybníku.

 • Proběhla oprava místních komunikací u kostela, sběrného dvora, u ČOV, u hasičky a dalších míst. Začátkem srpna bude osazeno zábradlí na mostě u trafostanice.

 • Naše obec se ve spolupráci s Regionem Cezava zapojila do sbírky obce Dražůvky, kde byl zastřelen místostarosta.

 • Byly objednány nové vitríny ke kostelu. Vitríny budou pořízeny z dotace Regionu Cezava.

 • Obci byla schválena dotace z Jihomoravského kraje na opravu kotelny ve výši 150.000Kč.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek