Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům září - listopad 2018

Září-listopad 2018

 • Proběhly komunální volby. Na ustavujícím zastupitelstvu byli zvoleni stávající starosta i místostarosta. Do rady jsou dále zvolení Petr Novotný, Ing. Zdeněk Fiala a Jaromír Seďa.

 • Byl dokončen průtah naší obcí. V tuto chvíli se vyřizují veškeré papíry potřebné k doúčtování celé akci a ke kolaudaci.

 • Byla opravena místní komunikace v ulici Zelničky.

 • Jihomoravský kraj daroval naší obci finanční dar ve výši 25.000Kč za ocenění získaná v soutěži Vesnice roku 2018.

 • Proběhly Dny obce Moutnice. Během slavností byla představena nová kniha o Moutnicích, která je k dispozici na obecním úřadě.

 • Obec přispěla jednotlivým organizacím částkou 5.000Kč na podporu zapojení se do slavností.

 • Spolu s knihou byly vydány nové pohlednice, které jsou zdarma k dispozici na obecním úřadě.

 • Obec Moutnice vzala zpět výpověď členství v DSO Region Cezava.

 • Pokračují práce na změně územního plánu.

 • Byla zkolaudována čerpací stanice na Vírském oblastním vodovodu. Obec Moutnice požádala o odkup přivaděče, který vede přes Šulcův kopec.

 • Byli vysoutěženi nový dodavatelé energií na příští rok.

 • Byla podána žádost o dotaci na chodníky při průtahu, a to k Místní akční skupině Slavkovské bojiště ve výši 2,5mil Kč.

 • Pracuje se na projektu opravy místní komunikace a novém chodníku včetně přeložek sítí do země v Rozaříně.

 • Připravuje se projekt na napojení plánované cyklotrasy Moutnice – Těšany na místní komunikace.

 • Pracuje se na projektu dopravního značení v ulici Pod Chaloupkama.

 • V těchto dnech probíhá výměna starých ampliónů veřejného rozhlasu za nové. Dále dochází k ladění hladiny zvuku hudby a mluveného slova.

 • Došlo také k úpravě kabelové televize na nový formát vysílání DVB-C.

 • Chystá se úprava infokanálu na vysílání na DVB-C.

 • Proběhl pravidelný předaudit hospodaření obce.

 • Byla objednána kontrola hospodaření příspěvkové organizace Základní a mateřské školy na příští dva roky.

 • Byl pořízen nový antivirus na jednotlivé počítače pod obecním úřadem.

 • Byla schválena dotace vinařům ve výši 20.000 Kč pro letošní rok.

 • Proběhlo odhalení pamětní desky účastníkům II. zahraničního odboje na budově základní školy k příležitosti 100 let vzniku republiky a 100 let od narození dvou účastníků zahraničního odboje.

 • Byla schválena malba sv. Floriána na budově hasičské zbrojnice.

 • Probíhá výsadba spojená s dokončením průtahu. Růže na kruhovém objezdu, stromy a keře podél silnice.

 • Pracuje se na projektu přeložky vysokého napětí spolu s přesunem trafostanice u obchodu a spolu s tím se pracuje i na přeložce nízkého napětí v lokalitě od kostela po orlovnu.

 • Začíná se pracovat na projektu přeložky nízkého napětí do země od rodinného domu p. Kališe po RD pana Šalovského.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek