Obec Moutnice
Obec Moutnice

Listopad 2016

Listopad 2016

 • Proběhlo podzimní sečení potoku.

 • Probíhá stavební řízení na průtah. Byly uzavřeny všechny potřebné smlouvy. Jen smlouva s krajem ještě nebyla podepsána, byla však schválena v příslušných orgánech obce i kraje a podpis by měl být jen formalitou.

 • Připravuje se žádost o dotaci na chodníky a veřejné osvětlení přechodů pro chodce ze Státního fondu dopravní infrastruktury popřípadě z Místní akční skupiny Slavkovské bojiště.

 • Byly opět optimalizovány ceny volní z mobilních telefonů. Podařilo se vyjednat ceny o 35% nižší než doposud.

 • Byly vysoutěženy ceny energií pro příští rok na obecních objektech (obecní úřad, škola, školka a hasička). Ceny plynu 399Kč/MWh a elektrika 600-1000Kč/MWh dle jednotlivých sazeb.(Tzn. plyn je o více než 20% levnější než v loňském roce a ceny elektřiny jsou srovnatelné – nižší o 1-4%).

 • Stavební úřad v Sokolnicích vydal souhlas s dělením pozemků, které se vykupují pro realizaci průtahu. Následně byly kupní smlouvy spolu s návrhem na vklad podány na Katastrální úřad.

 • Původní dětské hřiště v mateřské škole bylo demontováno a byla provedena příprava pro následnou realizaci. Dokončení nového hřiště by mělo proběhnout začátkem listopadu.

 • Propadený chodník u orlovny byl opakovaně opraven.

 • Byla objednána demontáž anténního systému z budovy mateřské školy.

 • Byla zprovozněna telefonní ústředna pro úřad a školku.

 • V mateřské škole byl zprovozněn čipový systém pro vstup.

 • Pokračuje jednání s vlastníky v lokalitě Z5 (Šulcák) ohledně možné zástavby.

 • S Vírským oblastním vodovodem byla dohodnuta koordinace prací k nově budované regulační stanici za Šulcákem.

 • Připravuje se vydání Moutnického betlému. Betlém bude k prodeji ještě před letošními vánocemi.

 • Připravuje se obecní kalendář s historickou tématikou.

 • Zhotovují se obecní skleničky na víno, k dispozici budou za cca 2 měsíce na obecním úřadě.

 • Pokračují přípravné práce na přeložkách elektrického vedení do země.

 • Proběhlo vítání občánků.

 • Po obci jsou rozmístěny kontejnery na listí popřípadě trávu.

 • Byl opraven poničený plot na drůbežárně.

 • Od nového roku dojde na obecním úřadě k organizační změně. Paní Iva Kouhoutková bude zaměstnána na plný úvazek.

 • V současné době probíhá jednání s uživateli pozemků, kteří mají oploceny zahrady, ale část těchto pozemků patří obci. Jednotlivým uživatelům byl doručen dopis s nabídkou na odprodej za cenu 200Kč/m2. Jedná se převážně o pozemky podél potoka a tento problém se týká řádově desítek občanů.

 • Během dušiček bude požehnán nový hřbitov a následně zde budou vyměřeny první hroby. V případě úmrtí někoho, kdo nemá hrobové místo, bude možné pohřbívát na novém hřbitově.

 • K 1. 11. byl ve vodoměrné šachtě u hřbitova osazen vodoměr. Po zdlouhavých jednáních se tak podařilo dotáhnout do konce jednání ohledně přípojky vody pro hřbitov. Následně tedy bude možno dokončit rekonstrukci WC na hřbitově a rozvody vody.

 

 

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek