Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům květen, červen 2015

Květen, červen 2015

 • Poslední dva měsíce se nesly zejména v duchu schvalování dotací a výběrových řízení. Obci byly schváleny žádosti ze Státního fondu životního prostředí a to na „Doplnění sběru separovaných odpadů v obci Moutnice“ a „Zavedení separace a svoz bioodpadů v obci Moutnice“.

 • Výběrové řízení na svozové auto vyhrála společnost Unikont Group s vozem Multicar M27. Předpokládaný termín dodání vozu je červenec – srpen 2015.

 • Výběrové řízení na dodávku 340 modrých a 340 žlutých popelnic včetně 4 kontejnerů na sklo vyhrála společnost Meva Brno. Popelnice budou obci dodány na přelomu července a srpna letošního roku. V tuto chvíli obec připravuje informativní dopis do každé domácnosti a dále proběhne seminář k tomuto tématu cca 14 dní před dodáním popelnic.

 • Dále proběhlo výběrové řízení na lokalitu „F“. Jedná se o prodloužení vodovodu a kanalizace u hřbitova včetně rekonstrukce komunikace a zřízení parkovacího stání. Toto výběrové řízení vyhrála společnost VS-build. Začátek stavebních prací je naplánován na 1. září tohoto roku, termín dokončení je pak stanoven na 30. 10. 2015. Spolu s prodloužením sítí za hřbitovem chceme zřídit na hřbitově výtokový stojan a odkanalizovat WC.

 • Obci byla dále schválena dotace na opravu hřbitovní zdi od Jihomoravského kraje.

 • Dále byla akceptována naše žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí týkající se úpravy zeleně kolem hřbitova. Je zde tedy poměrně slušná šance, že i toto dotace nám bude schválena. Znamenalo by to, že do konce roku by mohly být práce na úpravu celé lokality mezi hřbitovem a kostelem hotovy.

 • Pracovníci obecního úřadu opravili pumpu za hřbitovem.

 • Dále bylo opraveno oplocení zahrady mezi zahradou školky a uličkou. Rada obce tímto reagovala na neschválenou dotaci na rekonstrukci dětského hřiště ve školce a rozhodla se prostředky se kterými jsme počítali na spolufinancování dotace využít na nové dětské hřiště, které bude přístupné přes den pro školku a odpoledne a o víkendech pro veřejnost.

 • Hřbitovní zídka byla dokončena.

 • Obec kromě obdržených dotací také schválila jednotlivým organizacím v obci dotace pro letošní rok.

 • Byly zahájeny práce na opravě hasičské zbrojnice. V současnosti dochází k výměně hliníkových elektrických rozvodů za měděné a kompletní výměně rozvodů tepla včetně nového kotle na ohřev teplé vody.

 • V rámci sběru použitých baterií Ecobat je umístěna v místní samoobsluze nádoba na sběr použitých baterií a také na obecním úřadě. Na obecním úřadě si můžete vyzvednout malé krabičky do domácnosti, abyste nemuseli chodit s každou baterkou zvlášť.

 • Probíhá zpracovávání regulačního plánu na lokalitu „Šulcův kopec.“

 • Proběhla směna pozemků s panem Jiřím Dohnálkem.

 • Proběhlo setkání seniorů.

 • U spořicího účtu vedeného u Sberbank byla vyjednána vyšší úroková sazba z 0,5 na 0,7%.

 • Společnost Noel dokončila II. etapu prací na výměně sekundární a terciální technologie včetně úpravy primárních rozvodů.

 • Obec dále schválila smlouvu o spolupráci s veřejně správním institutem týkající se nižších cen elektrické energie a plynu.

 • Na dětském hřišti Pod Chaloupkama byl odstraněn jeden havarijní herní prvek, který bude nahrazen novým spolu s budováním nového hřiště vedle školky.

 • Probíhá finalizace projektů pro územní řízení na nový obecní úřad a průtah.

 • Obec se přihlásila se svojí pohledávkou do insolvenčního řízení vedené na paní Kvapilovou. Kauza se týká nedodání zboží pro hasiče v hodnotě cca 75 tis. Kč z předloňského roku.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek