Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům březen 2017

březen 2017

 • Právě probíhá registrace akce II/380 – Moutnice průtah. Po registraci akce následuje výběrové řízení na zhotovitele. Vzhledem k termínům, které jednotlivé administrativní kroky vyžadují, to znamená, že realizace průtahu začne nejdříve ve druhé polovině tohoto roku za předpokladu, že vše poběží bez komplikací.

 • Byly podány žádosti o dotace ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje na opravu památníků v parku u fary, dovybavení zásahové jednotky hasičů a na II. etapu rekonstrukce mateřské školy.

 • Od začátku února probíhá každý čtvrtek výtvarný kroužek v prostorách zasedací místnosti obecního úřadu pod vedením Lenky a Helenky Dohnálkových.

 • Byla opět rozšířena provozní doba sběrného dvora na středu a sobotu.

 • Byl zpracován strategický a rozvojový plán obce Moutnice, který bude předložen zastupitelstvu ke schválení.

 • U společnosti E-on byla objednána izolace nadzemního vedení před budovou mateřské školy, aby mohla být zahájena II. etapa rekonstrukce mateřské školy – zateplení.

 • Připravuje se žádost o platbu k dotaci  na I. etapě rekonstrukce mateřské školy.

 • Ke konci února bylo zaplaceno cca 60%poplatků za svoz odpadů. Připomínáme, že poplatek je splatný ke konci března, po té nárok na slevu zaniká.

 • Připravuje se opakovaná žádost o dotaci na rekonstrukci víceúčelového hřiště u orlovny k Nadaci ČEZ.

 • Na katastr byly zapsány první pozemky z prodejů části zahrad jejich uživatelům. Doposud bylo podepsáno na 9 smluv a návrhů na vklad.

 • Byla objednána vitráž vitrína do vstupu nového obecního úřadu.

 • Proběhl každoroční audit hospodaření obce.

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek