Obec Moutnice
Obec Moutnice

Listopad 2015

Listopad 2015

 • Připravuje se obecní kalendář na téma ze života obce. V kalendáři naleznete fotky z akcí a činnosti jednotlivých spolků a organizací naší obce. Kalendář vyjde na přelomu listopadu a prosince a jeho prodejní cena bude částečně dotovaná a bude se pohybovat okolo 90Kč/kus.

 • Práce na opravě mostku Na Rybníku budou během příštího týdne dokončeny.

 • Práce na komunikaci u hřiště také spějí ke svému cíli. Dokončeny by měly být do konce listopadu.

 • Stavební úřad Sokolnice vydal stavební povolení na přístavbu nového obecního úřadu. Stavební úřad Židlochovice vydal stavební povolení na parkoviště a chodník kolem nového obecního úřadu.

 • Proběhlo výběrové řízení na stavbu nového obecního úřadu. Bylo osloveno sedm firem a z toho šest podalo cenovou nabídku. Z těchto šesti nabídek byly vybrány tři nejlepší a tyto stavební firmy postoupily do druhého kola výběrového řízení. V rámci druhého kola výběrového řízení zvítězila společnost M+H stavo s.r.o. s nabídkovou cenou cca 4,3 mil Kč bez DPH. Tato společnost již zahájila výstavbu.

 • V první fázi stavby nového obecního úřadu byly podchyceny základy sousedních objektů. Technický postup byl projednán s geologem a statikem. Během následujícího týdne by měly být základy dokončeny včetně základové desky. Celá výstavby je směřována na dokončení v měsíci květnu 2016 tak, aby bylo možné pokusit se otevřít 1. září příštího roku rekonstruovanou a rozšířenou školku.

 • Pokračuje se na projektové dokumentaci k rekonstrukci mateřské školy.

 • Během listopadu byly rozmístěny po obci kontejnery na bioodpad (zejména listí) tak, aby se zlepšila dostupnost této služby v době, kdy je občany nejvíce využívána.

 • Organizačně správním institutem, o. p. s. vysoutěžil ceny energií na příští rok následně. Plyn maloodběr 504Kč/MWh (dodavatel E.on) Plyn velkoodběr 497Kč/MWh (dodavatel E.on).  Elektrická energie vysoké napětí 829Kč/MWh (dodavatel E.on) Elektrická energie nízké napětí 828Kč/MWh (dodavatel E.on) cena dle jednotlivých sazeb C01-03d VT: 883 Kč/MWh, C25d, C26d     NT: 633 Kč/MWh  VT: 998 Kč/MWh, C35d NT: 788 Kč/MWh    VT: 1010 Kč/MWh, C45d, C55d NT: 829 Kč/MWh VT: 1033 Kč/MWh, C62d VT:  690 Kč/MWh.

 • Rada obce schválila organizační změnu týkající se sloučení čtyř částečných úvazků do dvou plných. Od nového roku tak dochází k následné změně. Správkyně hasičské zbrojnice bude Jindřiška Žáčková. V případě potřeby pronájmu hasičky se tedy obracejte od ledna na ni. Paní Jindřiška Žáčková bude nově fungovat také každé pondělí na orlovně. Paní Helena Buchtová pak bude na orlovně od úterý do soboty a neděle budou bez správce. Kdo bude mít zájem si na víceúčelovém hřišti zasportovat v neděli, tak si bude moci půjčit sportovní vybavení přes bar. Děti si budou moci také hrát v neděli na hřišti, ale pod dozorem (na zodpovědnost) rodičů.

 • V současnosti se pracuje na přípravě rozpočtu na příští rok.

 • Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí ke stavebnímu úřadu v Sokolnicích na průtah. V uplynulém měsíci obešel starosta obce osobně všechny majitele pozemků pod chodníkem v ulici směrem na Těšany ohledně podpisu souhlasu s uložením sítí (optický kabel, veřejné osvětlení a místní rozhlas) pod chodník. Díky souhlasu všech vlastníků pozemků bude nadále uvažováno s přeložkami těchto sítí do zemně při realizaci průtahu. V současné době se pracuje na přípravě smluv k odkupu či věcnému břemeni na základě požadavků jednotlivých vlastníků.

 • Probíhá jednání se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraji ohledně přípravy smlouvy o spolupráci při realizaci investiční akce „Silnice II/380 Moutnice – průtah.“ Také probíhají jednání ohledně přípravy stavebního povolení k této investiční akce. V harmonogramu investicí SÚS JMK se počítá se stavbou v roce 2017. V tomto roce se také počítá s rekonstrukcí silnice mezi Moutnicemi a Tuřany. Jedná se o rekonstrukci extravilánů – úseků mimo obce.

 • Proběhlo podzimní sečení potoku.

 • Čištění potoku se posouvá na měsíc prosinec.

 • Chci poděkovat všem, kteří třídí odpad. Dle údajů z prvních výsypů plyne, že se v naší obci začíná více a lépe třídit. První svoz plastů byl o cca 10% vyšší než loňský průměr. Druhý svoz byl již o cca 40% vyšší. U papíru je nárůst ještě dramatičtější. Zatímco za celý loňský rok se svezlo z naší obce 4,7t papíru, tak první svoz papíru činil cca 3,5t. Pronásobeno krát třináct svozů do roku  což by činilo cca 45t – jedná se o nárůst o 1000%.

 • Zájemci si mohou na obci vyzvednout přístupové kódy k odpadům, aby mohli na internetu sledovat jednotlivé výsypy a jejich hodnoty za svoji domácnost.

 • Proběhl pravidelný předaudit.

 • Byla dokončena výsadba krajinné zeleně v k.ú. Moutnice. V současnosti probíhá profinancování dotace ze SFŽP.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek