Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům září 2015

Září 2015

 • Byly započaty práce na opravách mostků. Mostek Na Rybníku čeká generální oprava, mostek směrem k Jančíkovýmu čeká oprava soklu a zábradlí.

 • Dále se připravuje čištění potoku, které by mělo být zahájeno během měsíce.

 • Barevné popelnice na tříděný odpad byly rozdány do domácností. Do projektu se doposud zapojilo na 95% domácností.

 • S opravou silnice za hřbitovem a prodloužením sítí bude započato začátkem příštího týdne.

 • Územní rozhodnutí na nový obecní úřad bylo vydáno. Byla podána žádost o stavební povolení a připravují se podklady pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.

 • Bylo schváleno podání žádosti o dotaci na dětský klub. V rámci této dotace je možné hradit mzdu paní, která se stará o děti po skončení školní družiny – tedy paní Buchtové. Z těchto prostředků lze také financovat obnovu hřiště.

 • Pracovníci z výzkumného ústavu přišli zkoumat reklamovanou silnici za čističkou, jelikož se na ní objevily nové trhliny.

 • Připravuje se kompletní rekonstrukce silnice mezi Moutnicemi a Jaloviskem. Je možné, že práce proběhnou ještě tento podzim.

 • Obci byla dále schválena dotace na opravu hřbitovní zdi od Jihomoravského kraje ve výši 300.000 Kč.

 • Na přelomu měsíce září a října bude zahájena demolice sousedního objektu vedle obecního úřadu.

 • Připravují se podklady pro podání žádosti o územní rozhodnutí na průtah.

 • Projekty průtahu i obecního domu budou od příštího týdne zveřejněny na obecních stránkách.

 

Kam s ním aneb jak správně třídit

Nejste si jisti, kam který odpad patří? Kam dát nápojové kartony, mastný papír a podobně? Na tyto a další otázky bylo odpovídáno na semináři věnovanému tomuto tématu začátkem září v orlovně. A protože opakování je matka moudrosti, pojďme si připomenout některé informace.

Každý obal má na sobě zpravidla značku, z čeho je vyroben, a podle toho poznáme, kam jej můžeme vytřídit.

Do papíru tedy patří veškeré noviny, letáky kartony a obaly opatřeny touto značkou:

Do žluté popelnice na plasty potom můžeme vhazovat veškeré plasty označené těmito kódy

Kromě těchto plastů patří do žluté popelnice i veškeré nápojové kartony, tedy obaly označené takto

Tyto značky naleznete i na taškách na tříděný odpad, které obec k popelnicím rozdávala. Když tedy držíte v ruce obal a nejste si jisti, kam patří, stačí se podívat na značky uvedené na kabelách a vhodit obal do příslušné tašky. POZOR! Na žluté tašce jsou pouze kódy uvedené pro plast, ale přesto sem patří i nápojové kartóny – tedy veškerý vrstvený papír potažený plastovou fólií.

Na přednášce jsme se tedy dozvěděli, že do plastů můžeme házet veškeré kelímky od jogurtů, másla, obaly od šampónů, mikrotenové sáčky a také veškerý poplastovaný papír, krabice od mléka a dokonce i mastný papír a kalíšky od vosku.

Plastové obaly není nutné vymývat, stačí, když kelímky od jogurtu, másla pořádně vyškrabete. Vymýváním kelímků se nechováte příliš ekologicky, je plýtváno vodou. Plasty jsou při zpracovávání vymývány.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek