Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům duben 2015

Duben 2015

 • Obci byla schválena dotace od Jihomoravského kraje na opravu hasičské zbrojnice a zajištění akceschopnosti výjezdové jednotky hasičů v celkové výši 300.000Kč. Během letních měsíců by tedy měly být vyměněny elektrické rozvody a topení v budově hasičky. S velitelem výjezdové jednotky bude řešeno vybavení jednotky.

 • Obci byly dále akceptovány žádosti ze Státního fondu životního prostředí a to na „Doplnění sběru separovaných odpadů v obci Moutnice“ a „Zavedení separace a svoz bioodpadů v obci Moutnice“. Na základě této skutečnosti byla zahájena výběrová řízení k oběma dotačním titulům.

 • Kromě již výše zmíněných výběrových řízení bylo zahájeno výběrové řízení na lokalitu „F“. Jedná se o prodloužení vodovodu a kanalizace u hřbitova včetně rekonstrukce komunikace a zřízení parkovacího stání.

 • Jihomoravský kraj schválil dále obci dotaci na dovybavení sportoviště u orlovny v hodnotě 20.000Kč. Z této dotace budou nakoupeny pro maminky s dětmi výtvarné potřeby, různé stavební kostky a cvičební sestavy. Pro starší pak budou dokoupeny a obnoveny nejrůznější sportovní potřeby.

 • Pracovníkům zabývajícím se údržbou zeleně v obci byl ještě dokoupen fukar.

 • Proběhlo tradiční vítání občánků.

 • Probíhá příprava setkání seniorů.

 • Práce na opravě hřbitovní zdi nabraly zpoždění. Termín dokončení prací by měl být ke konci měsíce května.

 • Obec prodala Sboru dobrovolných hasičů Moutnice bývalou sanitku za cenu 10.000Kč. Je dohodnuto, že SDH nám pomohou s demolicí objektů rodinného domu č.p. 239 (rohový dům vedle obecního úřadu) a dále s bývalou „býkárnou“ na drůbežárně.

 • Obec uspořádala schůzku se zástupci všech organizací na obecním úřadem. Schůzka se konala za účelem seznámení se s novou legislativou týkající se dotací spolkům. Na webové stránky obce byla v sekci Spolky a sdružení umístěna vzorová žádost o dataci a dále vzorová smlouva.

 • Proběhl každoroční audit hospodaření obce, který nezjistil žádné nedostatky.

 • Odbor dopravy ze Židlochovic vydal kolaudační souhlas na komunikaci za čističkou.

 • Probíhají dále jednání se společností E-on ohledně přeložek sítí ze vzdušného vedení do zemního. Společně s tím pokračují jednání ohledně napojení kabelové televize na optickou síť a rozvodu optické sítě při průtahu podél hlavní silnice po obou stranách.

 • Obec dále nechala zpracovat nabídku na realizaci ozvučení na místním hřbitově, které by sloužilo při pohřbech.

 • Obec se přihlásila do systému sběru použitých baterií Ecobat, během následujícího měsíce by měla být umístěna v místní samoobsluze nádoba na sběr použitých baterií. Spolu s tím bude možno si na obecním úřadě vyzvednout malé krabičky do domácnosti, aby občané nemuseli chodit s každou baterkou zvlášť.

 • Obec jednala se Správou a údržbou silnic JMK ohledně opravy děr a průlehů na hlavních silnicích.

 • Dřevo ze sběrného dvora bylo prodáno za 12.000Kč.

 • Po několika urgencích bude dokončena oprava herních prvků u hasičky. Firma, která reklamaci odstraňovala, však rozjezdila dlažbu. Obec tedy reklamovala i rozježděnou dlažbu, která bude během května opravena.

 • Obec snížila připojovací poplatek ke kabelové televizi a internetu z 5.400 Kč na 800 Kč. Spolu s tím jsme se dohodli s provozovatelem kabelové televize, že toto snížení bude doprovázeno slevovou akcí během letních měsíců ze strany společnosti Noel.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek