Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům říjen 2019

Říjen 2019

 • Na víceúčelovém hřišti byl proveden nátěr kovových konstrukcí a údržba umělého trávníku.

 • S paní ředitelkou a zahradníkem bylo dohodnuto, že do konce října bude nově osázena předzahrádka před školou.

 • V průběhu října bude osazen opravený kříž u drůbežárny.

 • Probíhá projektování studie domu s pečovatelskou službou.

 • Byla dokončena oprava parketu. Během října ještě proběhne tmelení spár a výsev trávníku.

 • Probíhá společné územní a stavební řízení na Rozařín (nový chodník, přeložky sítí do země a rekonstrukce silnice).

 • Probíhá podzimní sečení potoka.

 • Dále probíhá čištění Moutnického potoku ve směru na Těšany, včetně celé délky na těšanském katastru.

 • Byl zafouknut optický kabel do chrániček, které byly umístěny podél hlavní silnice při realizaci průtahu. Probíhá realizace kamerového systému.

 • Proběhlo pasování prvňáků.

 • V následujícím týdnu by měl být dodán nový kontejner na multikáru.

 • Naše obec získala finanční dar od Jihomoravského kraje ve výši 75.000Kč jako poděkování za získaná ocenění v rámci soutěže Vesnice roku.

 • Byl ustanoven nový správce hasičky. Od 1. října jím je Anežka Cupáková, která bude mít mimo jiné na starosti půjčování hasičské zbrojnice. Spolu s tím byl upraven provozní řád hasičky.

 • Byla schválena příkazní smlouva na podání žádosti spojené s dotací novým chodníkem a veřejným osvětlením v Rozaříně.

 • Byl podepsán dodatek se společností FCC na svoz odpadů. Od 1. ledna se obci zvyšují náklady o 5%. Znamená to, že jsme byli schopni držet neměnnou cenu po dobu 4 let.

 • Rada obce schválila nabídku od společnosti Noel na realizaci přípojky pro rodinný dům manželů Flódrových.

 • Byly objednány dopravní značky informující o měření radarem a o tom, že naše obec je monitorována kamerovým systémem.

 • Jednáme s Policí ČR o preventivním měření rychlosti, zejména ve směru na Jalovisko.

 • Byla objednána projektová dokumentace na další výsadbu zeleně v naší obci.

 • Probíhají jednání ohledně možné výstavby ledové haly v naší obci.

 • Byla schválena obecně závazná vyhláška, která ruší pohřební řád. Nově bude vydán pohřební řád dle platné legislativy.

 • Zastupitelé naší obce spolu se zastupiteli obce Žatčany zvítězili na Cézava cupu. Jedná se o fotbalový turnaj v malé kopané mezi členy tohoto svazku obcí.

 • Připravuje se obnova aleje na Lízalce.

 • Proběhlo podzimní odpadkobraní.

 • Spolu s knihovnicí se chystáme 3. října do Prahy na vyhlášení soutěže knihovna roku, kam jsme jako vítěz za Jihomoravský kraj postoupili.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek