Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům březen 2015

březen 2015

 • Poslední žádost o dotaci na letošní rok týkající se sídelní zeleně kolem hřbitovní zdi byla dopracována a podána.

 • Ve spolupráci s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi proběhla výšková úprava kanalizačních šachet na hlavní silnici u kostela a podél hlavní silnice v Rozaříně. Terén kolem šachet byl následně dosypán štěrkem.

 • Pracovníci zabývající se údržbou zeleně v obci byli dovybaveni další technikou. Obec pořídila nový traktůrek na sečení trávy, akuvrtačku, kompresor, motorový fukar a další drobnosti.

 • Povodí Moravy dokončilo průřez zeleně v korytu potoka. Během druhého čtvrtletí tohoto roku by mělo dojít k vyčištění daných částí potoka.

 • Vitríny u obchodu jsou posunuty blíže k vozovce a nově natřeny.

 • Pokračují práce na opravě hřbitovní zdi, předpokládaný termín dokončení je 30. 4. 2015.

 • Rada obce schválila pořídit do hasičky Wi-Fi router.

 • Obec dále podpoří hasiče příspěvkem 50% na řidičský průkaz skupiny C. Letos se bude jednat o jednoho člena zásahové jednotky, který se stane následně strojníkem. Tím se vyřeší souběh funkcí ve výjezdové jednotce. Podpořený hasič se zároveň zaváže, že po dobu 5-ti let nevystoupí z výjezdové jednotky.

 • V průběhu měsíce března proběhla v základní a mateřské škole inspekce, která upozornila na havarijní stav dětských herních prvků v zahradě MŠ. Polovina herních prvků tedy musela být neprodleně odstraněna, zbylá část se musela opravit. Zároveň inspekce důrazně upozornila na nedostatek místa v mateřské škole a nedostatky v rejstříku škol a školských zařízení. Odstranění jednotlivých nedostatků řeší vedení obce ve spolupráci s vedením školy.

 • Stavební úřad v Sokolnicích vydal souhlas s odstraněním stavby rodinného domu č.p. 239. Jedná se o stavbu vedle stávajícího obecního úřadu, kde by měl v budoucnu stát nový obecní úřad.

 • Odbor dopravy ze Židlochovic provedl závěrečnou kontrolní prohlídku silnice za čistírnou odpadních vod. Nedostatky nebyly zjištěny, začátkem dubna by tedy měl být vydán kolaudační souhlas.

 • Zrušení účtu u Komerční banky bylo dokončeno.

 • Obec zahájila jednání se společností E-on ohledně přeložek sítí ze vzdušného vedení do zemního.

 • Zahájeny byly také jednání ohledně napojení kabelové televize na optickou síť.

 • Po dalším pokusu o vloupání do obecních objektů přistoupila obec k řadě bezpečnostních opatření.

 • Dokončují se výsadby zeleně v lokalitě 1a 2 (za Formánkovým a vedle drůbežárny). Lokalita 3 (za Lízalkou) se potýká s vysokou hladinou podzemní vody a je zapotřebí počkat, až pole obeschnou.

 • Obec připravuje rozšíření možností třídění odpadů o sběr použitých baterií a dále zapojit se do systému elektrowin na sběr použitých elektrospotřebičů.

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek