Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům leden 2015

Leden 2015

 • Mezi svátky na konci roku 2014 vyloupili zloději obecní stodolu a ukradli z ní nářadí v hodnotě cca 25.000Kč. Vzhledem k tomu, že objekt nebyl pojištěn, pojišťovna naši žádost zamítla.

 • Během ledna jsme uzavřeli novou pojistnou smlouvu, která zahrnuje i objekt obecní stodoly a movitých věcí v ní. Nová pojistná smlouva se nicméně podařila dohodnout za nižší roční pojistné o cca 3.000Kč.

 • Spolu s pojistnou smlouvou na majetek byla revidována i pojistná smlouva na odpovědnost zastupitelů. Kromě odpovědnosti starosty a místostarosty byli dopojištění i ostatní zastupitelé za stejných pojistných plněních jako doposud. Přestože je nově pojištěno 15 osob místo dvou, snížilo se roční pojistné z 11 tisíc na 4.750Kč/rok.

 • Byla pořízena nová motorová pila (původní byla odcizena) a ruční mechanické rozmetadlo soli. Dva dny nato se zloději opět vloupali do objektu, naštěstí tentokrát nic nezcizili, jelikož nové věci byly uloženy v jiných prostorách. Přesto bych chtěl požádat všechny občany, kteří viděli něco podezřelého v okolí obecní stodoly, aby to neprodleně nahlásili na obecním úřadě. Podotýkám, že v obou případech se zloději vloupali do objektu přes plastové okno sousedního rodinného domu.

 • U obchodu byla odstraněna jedna z vitrín, která již byla v havarijním stavu a nakloněná.

 • Začátek každého roku se nese ve znamení podávání žádostí o dotace. Obec tedy schválila podat žádost o dotaci k Jihomoravskému kraji na dovybavení víceúčelového hřiště u orlovny v hodnotě cca 50.000Kč.

 • Dále bylo schváleno podat žádost o dotaci na zajištění akceschopnosti výjezdové jednotky hasičů a opravu hasičky – konkrétně se jedná o výměnu rozvodů elektriky a tepla. Dohromady bude obec žádat o cca 0,5mil Kč

 • Rada se také zabývala otázkou třídění odpadů a bioodpadů. V této oblasti budeme žádat o dotaci na pořízení žlutých (na plast) a modrých (na papír) popelnic do každé domácnosti, abychom podpořili třídění odpadů. V případě úspěšné dotace chceme provést akce na podporu třídění. Druhou dotací v této oblasti je pořízení svozového auta na svoz bioodpadů, rozšířila by se tím podpora třídění bioodpadů ve sběrném dvoře. Obě dotace činí cca 3 mil. Kč.

 • Byl zpracován projekt na nové dětské hřiště ve školce, zároveň s tím se připravuje žádost o dotaci na toto hřiště ve výši cca 550.000 Kč.

 • Byla podepsána smlouva na opravu hřbitovní zdi. S opravou zdi by se mělo začít ve druhé polovině měsíce února (případně dle počasí). Prosíme pronajímatele přilehlých hrobových míst o shovívavost a trpělivost. Stavební práce by měly být hotovy do konce měsíce dubna.

 • V souvislosti s opravou hřbitovní zdi chceme podat individuální žádost o dotaci na Jihomoravský kraj na opravu této zdi a dále na Státní fond životního prostředí na revitalizaci zeleně v okolí hřbitova. Obě dotace v součtu cca 0,8mil Kč.

 • Proběhla inventarizace zeleně v intravilánu obce.

 • Byla vypovězena smlouva na obecní policii, výpovědní lhůta činí čtyři měsíce. Radní se zabývali poměrem výkon/cena této služby a dospěli k závěru, že výkon služby obecní policie neodpovídá ceně cca 150.tis Kč.

 • Během měsíce února budou vykáceny označené stromy v lokalitě Za Stodolama dle znaleckého posudku, který byl zpracován před rokem.

 • Od 1. 1. 2015 jsou na obci zaměstnáni pracovníci, kteří byli dříve zaměstnávání přes úřad práce.

 • Stará hasičská avia byla vyřazena a prodána do šrotu.

 • Rada obce schválila objednat projektovou dokumentaci na demolici stavby rodinného domu č.p. 239 – stavba vedle obecního úřadu.

 • V ulici Zelničky byl na základě žádosti občanů umístěn koš na psí exkrementy.

 • Výjezdová jednotka místních hasičů byla pojištěna a spolu s tím bylo sjednáno i havarijní pojištění na vůz Renault, který byl v loňském roce pořízen.

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek