Obec Moutnice
Obec Moutnice

Listopad, prosinec 2014

Listopad, Prosinec 2014

Vážení občané, dovolte, abych vás seznámil s novou rubrikou „Starosta informuje“, ve které bych vás chtěl každý měsíc informovat ve stručných bodech o všem podstatném, co se na obci a obecním úřadě odehrálo.

 • 6. 11. 2014 proběhlo předání úřadu.

 • Bylo jednáno se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi ohledně zapravení díry v silnici u fary. Brněnské vodárny a kanalizace starou propadenou šachtu opravily a Správa silnic následně povrch provizorně opravily s tím, že na jaře roku 2015 provedou rozsáhlejší opravu nejen této díry, ale i dalších prosedlin jak ve směru na Nesvačilku, tak i na Jalovisko.

 • Bylo vydáno další číslo obecního zpravodaje.

 • U běžného účtu České spořitelny byl dojednán nižší poplatek za vedení účtu z původních cca 900 na 350Kč/ měsíc. Roční úspora se bude tedy pohybovat okolo 6.000 Kč.

 • Se společností Telefonica O2 byla dohodnuta nová rámcová smlouva, kdy byly optimalizovány pevné i mobilní linky. Měsíční úspora se pohybuje okolo 1.000 Kč. V rámci nové smlouvy byla zřízena i nová telefonní čísla, m.j. na starostu tel.: 727 981 782, účetní: 607 067 983.

 • Rada obce se seznámila s jednotlivými plánovanými projekty.

 • Byla schválena smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Jedná se o dotaci na Výsadbu krajinné zeleně v k.ú. Moutnice v celkové výši 2.443.474 Kč. Realizace této dotace proběhne v roce 2015.

 • Na základě znaleckého posudku od. Ing. Žižlavské, byly pokáceny vrby před rodinným domem manželů Čermákových a u pošty, které byly v tomto posudku označeny jako havarijní a tudíž navrženy k asanaci.

 • Zastupitelstvo obce Moutnice schválilo prodej části pozemku p.č 477/1, k.ú. Moutnice o výměře cca 30m2 panu Martinu Svobodovi. Pan Svoboda nakonec od koupi upustil.

 • Byla zřízena kulturní komise ve složení: předsedkyně Lenka Dohnálková, členové Martin Novotný a Lenka Vojtěchová.

 • Rada obce se zabývala žádostí majitele fotovoltaické elektrárny na vrácení kauce na likvidaci panelů po skončení nájmu. Na základě právního stanoviska Rada souhlasila s žádostí s tím, že bude vypracován dodatek smlouvy, který bude řešit tuto problematiku a zároveň změní účet pro platbu tak, aby obec mohla zrušit vedení účtu u Komerční banky a měla pouze běžný a spořicí účet a dále povinný účet u ČNB.

 • Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2015.

 • Rada obce schválila rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moutnice, odpisový plán na rok 2014, odpisový plán na rok 2015 a souhlasí s přijetím daru.

 • Rada obce schválila dodatky k nájemním smlouvám na vodovod a kanalizaci z čehož vyplývá i vodné a stočné na rok 2015.

 • Rada schválila objednání inventarizace zeleně v intravilánu obce od společnosti Atregia. Inventarizace poslouží jako podklad k případným dotacím na revitalizaci zeleně v intravilánu a zároveň bude sloužit, jako podklad v jakém stavu se nachází zeleň uvnitř obce - stromy, které stromy jsou zdravé, které je dobré prořezat a které mohou ohrožovat místní obyvatele.

 • Rada obce schválila také odstranění sloupků z komunikace u ČOV a ze silnice vedle hospody U Hložků.

 • Rada obce schválila příspěvek 20.000Kč vinařům na pořádání plesu a svěcení vína. Dále Rada schválila příspěvek ZUŠ Klobouky ve výši 5.000Kč.

 • Rada obce schválila dotaci o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. Jedná se o dotaci na Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2014 v celkové výši 17.912 Kč.

 • Rada obce schválila smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM. Jedná se o zapůjčení 6ks kontejnerů na třídění papíru a 9 ks kontejnerů na třídění plastů od výše uvedené společnosti. Tyto kontejnery budou vyměněny v lednu za staré, které jsme měli pronajaté od svozové společnosti ASA. Tato výpůjčka bude mít za následek, že obec bude méně doplácet na svoz odpadů (řádově v tisících).

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek