Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům červenec 2015

Červenec 2015

 • Multicar M27 byla již obci předána a obecní zaměstnanci ji již využívají. Zbylé tři čtyřkubíkové kontejnery budou předány v první polovině měsíce srpna. Obec v současné době vyřizuje na Státním fondu životního prostředí vyúčtování dotace.

 • Také barevné popelnice již byly dodány a připravuje se seminář na téma jak správně třídit i k tomu jak bude nový systém svozu tříděného odpadu od domu fungovat. Popelnice budou v krátké době k vyzvednutí na obecním úřadě. O dalších podrobnostech budete informováni dopisem, který obecní zaměstnanci budou do všech domácností roznášet v první polovině měsíce srpna.

 • Začátkem září se započne s realizací silnice a prodloužení sítí za hřbitovem.

 • Dětské hřiště vedle školky bylo dokončeno včetně přístupového chodníku a laviček. Nové hřiště bude otevřeno až na konci prázdnin. Do té doby se pokusíme založit nový trávník okolo herních prvků.

 • Probíhá naceňování oprav mostků přes potok.

 • Na podzim tohoto roku bude také opravena branka na hřbitov včetně zbylé části hřbitovní zdi. S opravou se však začne až po dokončení silnice včetně prodloužení sítí, aby nedošlo k poškození nové branky a zídky.

 • V hasičské zbrojnici byly vyměněny rozvody tepla v prvním a druhém patře, v prvním patře byly vyměněny rozvody elektrické energie. V přízemí budou rozvody vyměněny v průběhu srpna. První patro bylo již zapraveno a vymalováno.

 • Byla podepsána smlouva se společností elektrowin. V krátké době budou umístěny na sběrném dvoře nové kontejnery na velké a malé elektrospotřebiče, za jejichž odvoz bude dostávat obec drobné odměny.

 • Se společností E-on bylo dohodnuto, že v příštím roce proběhnou v naší obci první přeložky vzdušného vedení elektrické energie do země. Jedná se o vedení směrem ke hřišti (za hřbitovem), úsek před školou, část vedení vedle nově budovaného obecního úřadu a zrušení nevyužívané části vedení při odbočce z hlavní silnice na Nesvačilku. Při průtahu pak bude velmi pravděpodobně přeložena část vedení od trafostanice umístěné před Suchánkovým (směr na Velké Němčice) až po č. p. 2 (ke kostelu)jedná se o pravou stranu ulice při hlavní silnici ve směru na Těšany. Chtěl bych touto cestou poprosit všechny, kteří se chystají zateplovat své domy, aby při zateplování svých domů nachystali i chráničku do země pro přívod elektrické energie zemním kabelem. Je velmi pravděpodobné, že další úseky budou následně pokračovat.

 • Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí na nový obecní úřad. Připravují se podklady ke stavebnímu řízení a výběrovému řízení na zhotovitele stavby.

 • Probíhají projektové práce na rozšíření mateřské školy. Také je vedena diskuze o možnosti získání dotačních prostředků na tuto akci.

 • Byly pořízeny nové herní prvky i sportovní vybavení pro děti a mládež na víceúčelové hřiště vedle orlovny. Také byly opraveny branky a basketbalové koše.

 • Byla opět reklamována silnice za čističkou, jelikož se na ní objevili nové trhliny.

 • Byla podána žádost o dotaci na zajištění akceschopnosti výjezdové jednotky hasičů.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek