Obec Moutnice
Obec Moutnice

Prosinec 2015

Prosinec 2015

 • Byl vydán obecní kalendář na téma ze života obce. V kalendáři naleznete fotky z akcí a činnosti jednotlivých spolků a organizací naší obce. Kalendář můžete zakoupit na obecním úřadě za cenu 90Kč/kus.

 • Po půlroce se podařilo se společností Agromonet dojednat směnu pozemků, která byla zastupitelstvem schválena již na jaře. V současné době je podán návrh na vklad na Katastrálním úřadě.

 • Byly zahájeny práce na dokončení opravy hřbitovní zdi i s novou vstupní brankou.

 • Na hřbitově se také začalo s realizací ozvučení, které bude sloužit zejména při pohřbech. Kromě toho se upravuje WC v márnici, kam byla dotažena voda a kanalizace v rámci rekonstrukce komunikace za hřbitovem.

 • Stavební práce na opravě mostku Na Rybníku byly dokončeny. Terénní úpravy budou dokončeny v následujících dnech a zábradlí bude navařeno v polovině prosince.

 • Oprava mostku u transformátoru se přesouvá na jaro.

 • Stavba nového obecního úřadu byla zahájena. Jsou hotovy základy a začíná se zakládat hrubá stavba. Zároveň pokračují práce na přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci školky.

 • V průjezdu stávajícího obecního úřadu naleznete nově umístěnou schránku pro odložení použitých úsporných svítidel. Na sběrném dvoře je také možno odložit úsporné svítidla a zářivky.

 • Byl připraven a zveřejněn návrh rozpočtu na příští rok.

 • Probíhá územní řízení na průtah naší obce. Probíhají jednání se stavebním úřadem i se Správou a údržbou silnic JMK.

 • V letošním roce byla splacena půjčka ze Státního fondu Životního prostředí na kanalizaci a ČOV. V této souvislosti jsme požádali katastr o vymazání zástavního práva k příslušným pozemkům.

 • Se Správou a údržbou silnic JMK probíhají také jednání o přípravě stavebního povolení a další spolupráci při realizaci průtahu. Připravuje se smlouva o spolupráci, ze které se při realizaci bude vycházet.

 • Proběhlo zaměření pozemků v ulici ve směru na Těšany ohledně výkupu pozemků pro realizaci přeložek při průtahu. V této souvislosti probíhá také jednání se společností E-on, aby bylo do země přeloženo vedení nízkého napětí. Dle prvních jednání jsme nalezli shodu a probíhají přípravná řízení k tomu, aby se mohlo začít projektovat i přeložení nízkého napětí do země.

 • Informace k třídění odpadů: Rada obce schválila motivační program k třídění odpadů. Plné znění naleznete na obecních stránkách. Tabulka slev již byla zveřejněna v posledním čísle obecního zpravodaje. Důležitá informace je ta, že sleva za odpady se pro příští rok budou vypočítávat pouze z posledního čtvrtletí tohoto roku. Pro dosažení maximální slevy tedy postačí vytřídit 2,5 Kg papíru a plastu na občana. Na slevu budou mít nárok pouze Ti, kteří uhradí poplatek za odpady včas (tedy do 31. března). Dle aktuální statistiky na maximální slevu dosahuje již cca 90% domácností. V průběhu měsíce ledna obecní zaměstnanci roznesou do všech domácností předpis s výší dosažené slevy a kolik činí poplatek za odpady v dané domácnosti. Na tomto předpise bude i číslo účtu, na který můžete poplatek uhradit i informace, že sleva pro daný rok platí pouze do 31.3.

 • Vzhledem k zájmu o třídění odpadů v naší obci a také množství vytříděného odpadu, se pokusíme zajistit pro případné zájemce další, popřípadě větší sběrné nádoby. Kdo by tedy měl zájem o další (případně i větší) barevné popelnice, kontaktujte nás na obecním úřadě. Během jara se pak pokusíme s okolními obcemi zajistit z datací nákup dalších sběrných nádob. 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek