Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům srpen 2016

Srpen 2016

  • Byly podepsány dodatky ke smlouvám o provozování vodovodů a kanalizací, dále se připravují podklady k jejich povolení a provozování. Následně bude osazen vodoměr ve vodoměrné šachtě a bude se moci dokončit rozvod vody na hřbitově včetně osazení WC.

  • Dále probíhají práce na rekonstrukci mateřské školy. Byly dokončeny veškeré bourací práce a nosné statické prvky. V současnosti probíhají práce na podlahách a omítkách. Připravují se obklady a dlažby.

  • Obci byla schválena dotace na nové dětské hřiště v zahradě mateřské školy. Realizaci provede firma Hřiště s.r.o. pravděpodobně v polovině měsíce září tohoto roku.

  • Obec objednala opravu tanečního parketu před letošními tradičními hody.

  • V měsíci červenci se objevily po obci drobné výkopy. Výkopy se týkají rozvodů optické sítě. Jedna část se týká připojení nového obecního úřadu na optické rozvody, díky čemuž zmizí většina antén z budovy mateřské školy. Tyto rozvody také posílí signál kabelové televize a umožní zrychlení internetu v budoucnu. Druhá část se týká posílení vysílače umístěného na budově orlovny.

  • Byl dokončen geometrický plán k výkupům pozemků pod chodníky směrem na Těšany

  • Sběrný dvůr bude od 1. 8. 2016 otevřený také každou středu od 16:00 do 18:00. Žádáme občany, aby neodkládali odpad před oplocení sběrného dvoru a také mimo kontejnery.

  • V ulici U pošty bylo přeloženo do země částečně vedení NN, díky tomu bylo odstraněno světlo před rodinným domem u Fialů. V současné době jednáme se společností Eltodo, která se v naší obci stará o veřejné osvětlení o doplnění nového bodu osvětlení v této ulici.

  • Bylo objednáno zabezpečovací zařízení na budovu hasičské zbrojnice.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek