Obec Moutnice
Obec Moutnice

Leden2015

Leden 2016

 • Pokračuje výstavba obecního domu. Rada obce schválila podat žádost o dotaci k Jihomoravskému kraji ve výši 2,6 mil. Kč na výstavbu nového obecního úřadu.

 • Obecní kalendář byl již rozprodán.

 • Na hřbitově byla opravena brána před kontejnerem, obložen záchod, dokončena hřbitovní zeď a osazena nová branka. Na brance budou opraveny ještě drobnosti, jako jsou nátěry, sjednocení os otáčení apod.

 • Dále byly na hřbitově nachystány rozvody pro ozvučení. Jakmile teplota vystoupá nad 5 stupňů Celsia, budou osazeny reproduktory včetně technologie pro přenos zvuku.

 • Obci nebyla schválena dotace na úpravu zeleně kolem kostela. Obec se tedy rozhodla dokončit úpravy kolem kostela na vlastní náklady. Byly vysázeny keře a lípy. Připravuje se výměna modřínů za tisy. Dále nás čeká úprava terénu a veřejného osvětlení, včetně osevu trávníku.

 • Připravuje se oprava zbylého drátěného oplocení u hřbitova.

 •  Firma Eltodo zahájila opravu veřejného osvětlení od odbočky na Nesvačilku až po hasičku. Jednalo se o úsek, kde docházelo k častým zkratům, z toho důvodu bylo venkovní vedení kabelizováno.

 • Před sběrný dvůr byl umístěn kontejner na drobné elektrospotřebiče od firmy Asekol. Do kontejneru se vejdou spotřebiče až do velikosti stolního počítače. Větší zařízení je možno odevzdat, každou sobotu ve sběrném dvoře. Jedná se o poslední krok týkající se třídění odpadů, o který naše obec usilovala.

 • Třídit tedy můžete přepálené tuky, ošacení, baterie, bílou a černou elektroniku, zářivky, úsporné žárovky, bioodpad, dřevní odpad, stavební suť, železo, sklo, papír a plast.

 • Po té, co Povodí Moravy již poněkolikáté posunulo termín čištění potoku, napsala obec stížnost na Povodí Moravy a žádala velmi rychlou nápravu. Čištění potoku by tedy mělo být zahájeno 21. ledna. Před čištěním potoka proběhne ještě výřez dřevin, které by bagru překážely.

 • Proběhlo územní řízení na průtah naší obce bez připomínek.

 • Veškerá zástavní práva byla z listu vlastnictví obce odstraněna.

 • Se Správou a údržbou silnic JMK probíhají nadále jednání o přípravě stavebního povolení a další spolupráci při realizaci průtahu. Připravuje se smlouva o spolupráci, ze které se při realizaci bude vycházet.

 • Ředitelství silnic a dálnic svolává schůzku ohledně oprav dálnice D2 a připravovaných objízdných tras.

 • Informace k třídění odpadů: Od 1. 10. 2015 do 31. 12.2015 bylo v naší obci vytříděno cca 9t papíru a 7t plastu. Maximální slevy dosáhlo 291 domácností, 8 domácností dosáhlo na slevu 27,5 %, 16 domácností 20%, po jedné domácnosti to byla sleva 7,5% a 15% a žádnou slevu nedostane 6 domácností. V průběhu příštího týdne budou do všech domácností rozneseny doklady o tom, kolik která domácnost má zaplatit za komunální odpad včetně dalších potřebných údajů.

 • Začínají se připravovat žádosti o dotace k Jihomoravskému kraji pro letošní rok. Obec se chystá podat žádosti na vybavení nové knihovny, rekonstrukci školky, dotaci pro hasiče, opravu památníků v parku u fary a případně další.

 • Obec podala znovu žádost o dotaci na dětské hřiště v mateřské škole.

 • Připravuje se kolaudace prodloužení sítí za hřbitovem včetně nové komunikace a parkoviště.

 • Proběhla směna pozemků se společností Agromonet.

 • Probíhá projednávání regulačního plánu v lokalitě Z5.

 • Obec plánuje pořídit další kontejner k multikáře, který by byl umístěn na hřbitově. Na hřbitově byly umístěny nově kontejnery na plast a sklo. Do kontejneru na plast patří i kalíšky s voskem.

 • Probíhá zpracovávání závěrečných zpráv k dotacím, které byly v loňském roce čerpány.

 • Loňský rok hospodařila obec Moutnice následně: příjmy činily 21,8 mil. Kč, výdaje 19 mil Kč, saldo pak 2,8 mil. Kč. 
publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek