Obec Moutnice
Obec Moutnice

leden 2017

prosinec 2016, Leden 2017

 • Stavební povolení na průtah na obecní objekty nabylo právní moci. Zároveň proběhlo místní šetření ve stavebním řízení na objekty, které bude hradit Správa a údržba Jihomoravského kraje.

 • Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci chodníků a osvětlení přechodů podél hlavní silnice. Jedná se o dva stavební objekty z průtahu. Celková požadovaná částka v dotaci je téměř 6 mil. Kč.

 • Opravovaná silnice směrem na Velké Němčice je již průjezdná. Původní termín otevření silnice ke konci října byl nakonec posunut na původně plánovaný konec listopadu a to zejména z důvodu, že došlo ke změně projektu. Původně štěrkové části cesty byly nakonec také vyasfaltovány, což celé cestě velmi pomohlo. Na této cestě je omezena doprava zákazovou značkou autům nad 3,5tun.

 • Bylo dokončeno nové dětské hřiště v zahradě mateřské školy.

 • K 1. lednu odpadá zákonná povinnost mít v naší obci umístěný telefonní automat. Obec tedy zahájí veškeré kroky, které povedou k odstranění telefonní budky u obecního úřadu, jelikož tato budka výrazně zasahuje do rozhledového trojúhelníku přilehlé křižovatky.

 • Na jednání zastupitelstva proběhla diskuze k vývoji zástavby na lokalitě Z5 Šulcák. Je pravděpodobné, že dojde ke změně územního plánu. Práce na změně územního plánu budou pravděpodobně zahájeny v první polovině roku 2017.

 • Byl vydán Moutnický betlém. Betlém je k dispozici na prodej na obecním úřadě. Cena 60 Kč/kus. Již vyřezaný betlém jste mohli vidět na výstavě betlémů na orlovně.

 • Obecní kalendář s historickou tématikou je k dispozici opět na obecním úřadě. Prodejní cena je 90 Kč/kus. Zbývá posledních několik kusů.

 • Na obecním úřadě jsou k dispozici i skleničky na víno za 35 Kč/kus. V obecním zpravodaji byla mylně uvedena informace, že prodejní cena bude 30Kč/ks, za tuto chybu se omlouváme. Veškeré prodejní ceny jsou dotované, to znamená, že nedosahují výrobních nákladů, aby byly cenově dostupné pro všechny.

 • Zastupitelstvo schválilo prodej konců zahrad jejich uživatelům. Jedná se obecní pozemky, které byly dlouhodobě zaploceny majiteli přilehlých rodinných domů. Ze 17 oslovených jich 11 projevilo zájem.

 • Česká pošta se obrátila na naši obec s nabídkou zřízení pobočky Pošta Partner. Jedná se o snahu České pošty převést „neziskové“ pobočky na jiné subjekty. Podmínky, za kterých bylo zřízení pobočky Pošty partner obci nabídnuto, nebyly pro obec výhodné. Prakticky by nepokryly ani mzdové náklady. Pošta nám sdělila, že pokud odmítneme její nabídku, tak se obrátí na podnikatelské subjekty v naší obci. Pokud ani tam neuspěje, tak nemohou v naší obci zrušit pobočku, jelikož jim to zákon neumožňuje. Obec se tedy rozhodla s tímto vědomím nabídku České pošty nepřijmout.

 • Proběhlo rozsvěcování vánočního stromu tentokrát v parku u hasičky. V průběhu večera i následných dní padla celá řada podnětů na vylepšení a zpestření této akce. Snad se tak v příštích letech dočkáme i něčeho dobrého na zub, či drobného jarmarku, o který by se mohly postarat děti ze základní a mateřské školy. Nechme se tedy překvapit, co následný rok přinese.

 • Začal se projednávat projekt na rekonstrukci hlavní silnice mezi Moutnicemi a Tuřany. Projekt počítá s rozšířením této komunikace ze 7m na 9,5m a předpokládaný termín realizace je rok 2019.

 • Obci byla schválena dotace na rekonstrukci mateřské školy. Na jaro roku 2017 je tedy naplánováno zateplení budovy mateřské školy.

 • Ke konci roku 2016 proběhlo vyúčtování dotací, které byly Obci Moutnice schváleny v roce 2016.

 • Proběhla kontrola hospodaření příspěvkové organizace Základní a mateřské školy Moutnice.

 • Byla provedena výsadba zeleně u potoka, na dětském hřišti u obecního úřadu a na dětském hřišti Pod Chaloupkama.

 • Byla nově pojištěna výjezdová jednotka hasičů.

 • Byla provedena hloubková kontrola pozemků orné půdy ve vlastnictví Obce Moutnice. Na základě toho byly nově pronajaty pozemky, které sice byly užívány k zemědělským účelům, ale chyběla k nim odpovídající pachtovní (nájemní) smlouva. Spolu s tím byla provedena revize stávajících nájemních smluv. Výsledkem je uzavření dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám a více než zdvojnásobení příjmů do obecního rozpočtu z pronajímaných pozemků.

   

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek