Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům září 2016

Září 2016

 • K 5. 9. 2016 byl vydán kolaudační souhlas na rekonstrukci mateřské školy. Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří se na realizaci a dokončení podíleli s obrovským nasazením. Zvláště chci poděkovat učitelkám a kuchařkám, že vzaly celou rekonstrukci za svoji a poslední dny vše naklidily a nachystaly pro děti tak, aby se cítily v nových prostorách dobře. Také chci poděkovat všem rodičům za jejich trpělivost a toleranci ať už se jednalo o červnový provoz mateřské školy v budově základní školy nebo otevření školky o dva dny později. V neposlední řadě se pak omlouváme všem, kterým jsme tímto pozdějším otevřením způsobili komplikace. V následujících dnech se budou odstraňovat technické nedostatky, které nebránily kolaudaci, a také se bude instalovat nábytek, který se nestihl k dnešnímu dni dodat. Pro veřejnost pak učitelky chystají den otevřených dveří, aby si mohli prohlédnout nově zrekonstruované prostory i rodiče a prarodiče spolu se širokou veřejností.

 • Po nesčetných opravách bagru dokončilo Povodí Moravy čištění potoku. V současnosti se připravuje rekonstrukce spádového stupně, které by mělo proběhnout na podzim tohoto roku.

 • Připravuje se rekonstrukce dětského hřiště v zahradě mateřské školy.

 • Oprava tanečního parketu se před letošními tradičními hody nestihla. Oprava tedy proběhne následně.

 • Do obecního úřadu bylo dotaženo vedení optického kabelu. V první polovině září proběhne i napojení orlovny, jak bylo dříve avizováno.

 • Chystají se smlouvy k výkupům pozemků pod chodníky směrem na Těšany.

 • Bylo doplněno veřejné osvětlení v ulici k poště.

 • Na hasičské zbrojnici byla nainstalována nová sekční vrata a generální klíč. V průběhu září by mělo být instalováno zabezpečovací zařízení.

 • Podařilo se dokončit směnu pozemků s Obcí Těšany.

 • Připravuje se smlouva se Správou a údržbou silnic JMK o spolupráci při průtahu. Jedná se o dokument nutný k realizaci výběrového řízení, koordinaci prací při průtahu a ujasnění financování celé akce. Dále se finalizuje dokumentace pro stavební povolení a připravují se žádosti k vydání stavebního povolení samotného. Následovat bude příprava dokumentace pro realizaci průtahu, na základě které proběhne výběrové řízení. Pořád je reálná šance, že by se mohlo s průtahem v příštím roce v naší obci začít.

 • Pravděpodobně s průtahem budeme koordinovat i rekonstrukci mostku u trafostanice, která měla proběhnout letos v září či říjnu.

 • Probíhají také práce na rekonstrukci silnice Moutnice - Velké Němčice. V minulých dnech byl položen asfaltový koberec od hranice okresů po vrchol Zelňáku. Následovat budu práce ve směru k Němčicím, kde se čeká na vyjádření plynařů. Práce budou hotovy do listopadu letošního roku. Řidiče čeká celkově rekonstruovaná silnice. Touto rekonstrukcí se zvyšuje tlak na rekonstrukci silnice Moutnice - Blučina a také Moutnice - Telnice, kde se během prázdnin stala řada dopravních nehod.

 • Po dohodě stárků a kulturní komise bylo vyrobeno pečetidlo s obecním znakem a nápisem Hody Moutnice, kdy během hodové neděle bylo stárkovské právo zpečetěno. Zda se bude jednat o nově vzniklou tradici, ukáže čas. Jinak všem stárkům a stárkám patří velký obdiv a dík s jakou chutí a nasazením se chopili letošních hodů.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek