Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům únor 2016

Únor 2016

 • Bylo zahájeno čištění potoku. Větší část je již hotova, zbývá vyčistit úsek od orlovny po mostek u transformátoru, úsek za garážemi a úsek podél zahradní školky pana Dohnálka za hřištěm. Práce byly pozastaveny z důvodu počasí na cca 14 dní, kdy se čeká na oschnutí zeminy nebo zamrznutí. Vytěžený sediment bude následně odvezen a Povodí Moravy provede osetí trávou. Úseky, kde ujížděly břehy, budou zpevněny kamenem, který je již navezen k obchodu.

 • Obec se účastnila jednání na Ředitelství silnic a dálnic ohledně objízdných tras při rekonstrukci dálnice D2. Rekonstrukce dálnice D2 bude zahájena začátkem března letošního roku v úseku mezi Blučinou a Hustopečemi. Během rekonstrukce bude dálnice vždy průjezdná v obou směrech. Při nehodě však může dojít k dočasnému zneprůjezdnění a následná objížďka pro osobní automobilovou dopravu bude vedena přes Velké Němčice, Moutnice na Blučinu. Starostové dotčených obcí požadovali umístění zákazových značek pro nákladní dopravu nad 12t a opravu havarijních úseků silnice. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje přislíbila opravu havarijní části vozovky v kopci směrem na Velké Němčice a to v průběhu června letošního roku.

 • V márnici je vyzdívána příčka, která oddělí technickou část od zbytku, kterou využívají hrobníci. Během února pak bude dokončeno ozvučení hřbitova.

 • Byl objednán další velkoobjemový kontejner k multikáře, který v budoucnu bude umístěn na hřbitově.

 • Na „Lízalštráse“ byly vyřezány uschlé břízy.

 • Bylo vydáno územní rozhodnutí na průtah. Se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje se připravuje smlouva o spolupráci týkající se přípravy projektové dokumentace pro stavební povolení na výše uvedenou stavbu.

 •  Firma Eltodo dokončila opravu veřejného osvětlení od odbočky na Nesvačilku až po hasičku.

 • Pokračují práce na stavbě obecního úřadu. Byly objednány vitráže, venkovní hodiny a vybavení knihovny. Během měsíce února budou zahájeny venkovní úpravy spočívající ve zbudování parkoviště, opravě chodníku a zřízení vstupu do nově budovaného obecního úřadu. Spolu s tím budou koordinovány práce na plánovaných přeložkách sítí v daném úseku. Jedná se o veřejné osvětlení, místní rozhlas, nízké napětí elektrické energie a příprava pro napojení na optickou síť.

 • Probíhá vybírání poplatků za odpady a psy. Připomínám majitelům psů, aby spolu s odpady nezapomněli uhradit i poplatek za psa. Zároveň upozorňuji, že sleva za odpady je platná do konce měsíce března.

 • Připravují se žádosti o dotace k Jihomoravskému kraji pro letošní rok - žádosti na vybavení nové knihovny (50.000Kč), rekonstrukci školky (200.000Kč), dotaci pro hasiče (cca 200.000Kč), opravu památníků v parku u fary (29.750Kč).  Dále žádost k Nadaci ČEZ na rekonstrukci víceúčelové hřiště (500.000Kč).

 • Na drůbežárně se začalo s vyřezávání železa na původní telárně, aby se v průběhu roku mohl tento objekt odstranit.

 • Připravuje se geometrický plán k výkupu chodníků směrem na Těšany.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek