Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům květen 2020

Květen 2020

 • Obec obdržela dotaci ve výši 250.000Kč na výsadbu I. etapy obnovy Lízalky, která proběhla na podzim minulého roku.

 • Za hřbitovem byly vysázeny nové stromy.

 • Pokračuje rekonstrukce silnice v Rozaříně. Proběhla sanace pod vozovkou. Dokončují se obruby pro komunikaci, chodník a vjezdy. Pracuje se na přeložce veřejného osvětlení, místního rozhlasu a optiky do země. Také se dokončují uliční vpusti pro vozovku. Následovat budou jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky, chodníků a vjezdů.

 • Během odstávek elektrické energie v květnu budou nově postaveny sloupy pro přeložku vysokého a nízkého napětí. Po tomto přepojení bude následovat přepojování jednotlivých rodinných domů. V návaznosti na to bude dokončen chodník podél potoku.

 • Moutnický potok ve směru na Těšany a v Těšanech byl dočištěn a koryto vydlážděno lomovým kamenem.

 • Obec vykoupila pozemky pod polní cestou podél plánované ledové haly, kudy mají vést inženýrské sítě.

 • Byla podepsaná smlouva na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na dům s pečovatelskou službou.

 • Byl vydán nový pohřební řád.

 • S obcí Nesvačilka řešíme dodatek k Dohodě o zajištění provozu veřejného pohřebiště.

 • V Židlochovicích na odboru územního plánování proběhla další důležitá schůzka ohledně změny územního plánu č. 1. Opětovně se řešil nápojný bod lokality pro bydlení. Všichni zúčastnění se shodli na dalším postupu.

 • Povodí Moravy vysázelo 6 ks vrb podél čištěného potoka.

 • Byly objednány kamery, které mají monitorovat prostory kolem školy.

 • Byl dokončen projekt na vegetační úpravy v k.ú. Moutnice.

 • Byly podány žádosti o dotace pro hasiče na novou cisternu a také dopravní automobil.

 • Pracuje se na závěrečném účtu za rok 2019.

 • Ve spolupráci se školou řešíme návrt dětí do školy a školky.

 • Obec opět oslovila brigádnice s pomocí týkající se údržby zeleně.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek