Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům duben 2017

Duben 2017

 • Dokončuje se registrace akce II/380 – Moutnice průtah. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje požádala o souhlas se zahájením výběrového řízení na výše uvedenou akci a v současnosti se připravují podklady pro vypsání veřejné soutěže.

 • Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci víceúčelového hřiště k Nadaci ČEZ.

 • Byl schválen strategický a rozvojový plán obce Moutnice, který je nezbytnou podmínkou pro získání některých dotací.

 • Byla provedena izolace nadzemního vedení před budovou mateřské školy, spolu s tím bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby II. etapa rekonstrukce mateřské školy – zateplení.

 • Potvrdil se trend posledních dvou let a ke konci března bylo zaplaceno cca 99,4% poplatků za svoz odpadů. Poplatek k tomuto dni neuhradilo 7 fyzických osob, z čehož 3 měly nárok na slevu.

 • Zastupitelstvo obce Moutnice schválilo na svém zasedání výkup pozemků pod polňačkou na Šulcáku. K dnešnímu dni byla větší polovina smluv podepsána a návrhy na vklad zaneseny na Katastrální úřad. Zbylé smlouvy jsou nachystány a měly by být v dohledné době podepsány.

 • Na katastr jsou postupně zapisovány pozemky z prodejů části zahrad jejich uživatelům. Většina smluv je podepsána. 

 • Ve vestibulu obecního úřadu naleznete nově umístěnou vitrínu s nejrůznějšími zajímavostmi z naší obce. Za zmínku stojí menility, které se nacházejí v polodrahokamové kvalitě pouze na území naší obce. Tento vybroušený kámen, který obci zapůjčil Jiří Dohnálek, si zde můžete prohlédnout a něco si k němu i přečíst.

 • Byl proveden bezpečnostní řez lípy u fary.

 • Byl objednán výchovný řez javorů u kostela.

 • Dále byla objednána výsadba nové zeleně u dětských hřišť a parku u fary.

 • Byla vypovězena smlouva mezi Obcí Moutnice a SK Moutnice o správě a údržbě obecních pozemků. Důvodem výpovědi je narovnání postavení všech spolků v obci vůči obecním dotacím a příspěvkům a zároveň naplnění smyslu zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění i 320/2001 Sb. v platném znění.

 • Proběhlo jarní vítání občánků. Do našeho obecního společenství bylo tímto aktem přijato 7 nových občánků.

 • Proběhlo jarní odpadkobraní.

 • Chci poděkovat hasičům za organizaci sbírky pro charitu i pořádání sběru železného odpadu.

 • Zastupitelstvo obce Moutnice rozhodlo o pořízení změny č.I Územního plánu Moutnice.

 • Rada obce schválila dotaci ve výši 20.000 Kč Mysliveckému sdružení.

 • Proběhlo každoroční školení BOZP a školení řidičů na obci.

 • Bylo vydáno první číslo letošního zpravodaje. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo se na jeho tvorbě podíleli. Mám z posledního čísla radost a oceňuji především jeho pestrost díky četné škále autorů jednotlivých článků.

 • Byly uzavřeny dodatky ke smlouvám se společností Brněnské vodárny a kanalizace. Jednak došlo k navýšení ceny majetku a jednak došlo k jednorázové platbě od BVaK za úspěšný minulý rok.

 • Proběhlo územní řízení ke stavbě čerpací stanice na přivaděči Vírského oblastního vodovodu. Tato stavba souvisí s plánovaným prodloužením Vírského vodovodu do Borkovan, Šitbořic a Nikolčic. Zároveň tato stavba umožní převést v budoucnu část Vírského vodovodu na Šulcáku na obec.

 • Na stavebním úřadě vyřizujeme v současnosti řadu souhlasů s dělením pozemků.

 • Probíhá příprava publikace, která bude věnovaná tradici a kultuře v našem region Cézava. Kdo má doma staré fotky z hodů, výročí nebo slavností, může je zapůjčit na obecní úřad, kde je naskenujeme a poskytneme paní doktorce Věře Kovářů, která na publikaci pracuje.

 • Probíhají finální jednání ohledně stavebních pozemků u čističky.

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek