Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům březen, duben 2016

 

březen, duben 2016

 • Čištění potoku v centru obce bylo dokončeno. Ještě chybí úsek podél zahradní školky pana Dohnálka za hřištěm. Úseky, kde ujížděly břehy, byly zpevněny kamenem, jednáme ještě o dalším zpevňování problematických míst.

 • U hřbitova bylo realizováno přeložení veřejného osvětlení do země včetně úpravy zeleně.

 • Dále se dokončují práce na ozvučení hřbitova.

 • Bylo požádáno o vydání kolaudačního souhlasu na prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě „F“ za hřbitovem, a také na silnici samotnou. V současnosti probíhá závěrečný úklid celé lokality.

 • Obci byla schválena dotace na výstavbu nového obecního úřadu ve výši 2 milióny korun.

 • Datace od Nadace ČEZ ve výši 500.000Kč na rekonstrukci víceúčelového hřiště za orlovnou schválena nebyla.

 • Územní rozhodnutí na průtah nabylo právní moci, začíná se s přípravou stavebního povolení.

 • Ke konci března bylo vybráno přes 90% poplatků za odpady a psy. Ti, kteří měli nárok na slevu na odpady a nezaplatili v daném termínu, o slevu přicházejí.

 • Byly nakoupeny žluté a modré popelnice o objemu 240l dle požadavků občanů. Část popelnic bylo rozdáno, zbytek bude rozdáno v nejbližších dnech. Jedná se pravděpodobně o poslední iniciativu obce, co se týče zajištění fungování nového systému třídění odpadů od domu. Pokud bude chtít někdo v budoucnu pořizovat nebo doplňovat sběrné nádoby přes obecní úřad, tak obec bude schopna v případě většího zájmu zajistit množstevní slevu, ale již nebude nádoby rozdávat, ale prodávat za nákupní ceny. Celý systém by měl být v tuto chvíli nastaven tak, že slevy za odpady by měly v případě potřeby pokrýt hravě náklady na nové nádoby. Pokud by došlo k poškození sběrné nádoby při svozu svozovou společností, obraťte se přímo na svozovou společnost s požadavkem na výměnu nádoby.

 • Byl schválen výkup pozemků pod cestou směrem k remízku za fotbalovým hřištěm.

 • Proběhlo veřejné projednání regulačního plánu na lokalitu Z5.

 • Staré kopírovací stroje byly vyřazeny (jeden odprodán a jeden poskytnut mateřské škole) a byl pořízen nový kopírovací stroj.

 • Proběhl každoroční audit hospodaření obce.

 • Obec se dohodla se základní a mateřskou školou Moutnice, že jim zaplatí návštěvu hvězdárny v Brně jako poděkování za zapojení se do systému třídění odpadů.

 • Probíhají práce na stavbě nového obecního úřadu – pokračuje se zateplováním stropů a venkovními terénními úpravami včetně přeložek sítí. Spolu s tím je kompletně rekonstruována sousední stodola.

 • Byl objednán nábytek do nového obecního úřadu.

 • Obec získala další potřebná vyjádření dotčených orgánů státní správy k vydání povolení na rekonstrukci mateřské školy. V průběhu příštího týdne bychom měli získat polední vyjádření od hasičského záchranného sboru. Dále se dokončují podklady pro vypsání výběrového řízení. Zejména se jedná o výkazy výměr.

 • Proběhlo každoroční školení bezpečnosti práce všech obecních zaměstnanců.

 • Obec schválila dotaci 20.000Kč florbalistům a 50.000Kč farnosti.

 • Byl schválen nový provozní řád hasičské zbrojnice, kdy byly do provozního řádu zaneseny sazby za spotřebovanou energii při pronájmu. Obec tak reagovala na nepřiměřené plýtvání energiemi při pronájmech.

 • Za první čtvrtletí se vytřídilo v naší obci 6,2 t plastu a 8,3 t papíru.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek